zdjęcie przedstawia kadr na dłonie. Dłonie spoczywają na kolanie, są pomarszczone i widać,że należą do osoby starszej i schorowanej. Zdjęcie przepełnia niewidoczny smutek

Zmiana prawa. Nikt nie umieści Was w DPS wbrew waszej woli i bez decyzji sądu

Od nowego roku weszła w życie ustawa, która zasadniczo zmienia sytuację osób przyjmowanych do Domów Pomocy Społecznej. Od teraz za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał Was umieścić w DPS-ie – bez waszej zgody – będzie musiał uzyskać odpowiednie orzeczenie sądu.

Ci którzy już przebywają w domach pomocy społecznej co pół roku będą mieli wykonywane badania stanu zdrowia psychicznego.

Nowe przepisy dostosowują prawo polskie do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przewiduje także możliwość wystąpienia przez osobę ubezwłasnowolnioną o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej. Również podopieczny, który nie wyrazi zgody na dalszy pobyt w domu opieki będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Wszystkim takim osobom będzie zapewniony adwokat lub radca prawny z urzędu. Sąd będzie miał również obowiązek ustanowienia tegoż adwokata jeżeli uzna jego udział za potrzebny a osoba ubezwłasnowolniona nie będzie w stanie samodzielnie złożyć odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Również w przypadku dzieci znajdujących się pod opieką rodziców o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej będzie musiał zdecydować sąd opiekuńczy.

Nowe przepisy ułatwiają procedury ludziom, którzy muszą poddać się leczeniu odwykowemu. Będą oni mogli składać wnioski o zmianę przez sąd postanowienia jeśli chodzi o rodzaj zakładu leczenia odwykowego. Monitorowane będą również pomieszczenia, w których przetrzymuje się osoby izolowane. Sąd będzie mógł również zdecydować o przepadku konkretnej rzeczy – jeżeli jej właściciel nie zachowa ostrożności – i za jej pomocą zostanie popełnione wykroczenie.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.