Ilustracja artykułu - od trzech złotówek odejmowana jest jedna.

Zasiłek stały wypłacą wam wstecz

Ważna informacja dla wszystkich ubiegających się o zasiłek stały. Rząd przyjął projekt ustawy zgodnie z którym od 2017 roku prawo do niego osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zyskają wcześniej niż obecnie. Od 1 stycznia przyszłego roku osobie, która wystąpi o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złoży wniosek o zasiłek stały, będzie on przyznawany wstecz.

W efekcie kiedy tylko otrzymacie orzeczenie o niepełnosprawności należeć się Wam będą zaległe pieniądze naliczane od dnia złożenia wniosku o zasiłek. Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie, że wystąpiło się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Do tej pory aby uzyskać zasiłek trzeba było mieć przy sobie orzeczenie już w momencie składania wniosku. Centrum Informacyjne Rządu informuje, że obecny projekt ustawy jest wypełnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015. Zakwestionował on przepis, na podstawie którego zasiłek stały przyznawano dopiero od chwili zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z pełną dokumentacją. To dzięki temu wyrokowi do projektu ustawy wprowadzono możliwość wypłacania zasiłku wstecz.

Nowa procedura obejmie też orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ zasiłki stałe mogą być przyznane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie z projektem w trakcie oczekiwania na wydanie orzeczenia będzie można otrzymać zasiłek okresowy przyznawany na zasadach ogólnych. Kiedy już otrzymacie odpowiednie orzeczenie musicie pamiętać, aby złożyć je w ośrodku pomocy społecznej najpóźniej do dwóch miesięcy po jego otrzymaniu. Komu przysługuje zasiłek stały? Między innymi osobom niezdolnym do pracy np z powodu niepełnosprawności jeżeli ich dochód jest niższy od ustalonego przez ministerstwo kryterium dochodowego. Postępowanie dotyczące zasiłku stałego jest dwustopniowe. Najpierw odpowiednie zespoły wojewódzkie i powiatowe orzekają w sprawie stopnia niepełnosprawności a następnie w formie decyzji administracyjnej następuje przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej. wszystko to może trwać nawet rok. Tak było w przypadku pani Bernadety, która złożyła w tej sprawie skargę do trybunału konstytucyjnego. Trybunał uznał, że regulacja o konieczności złożenia wszystkich dokumentów przed rozpoczęciem całego postępowania narusza prawa do pomocy. Przypomniał, że zasiłek stały to świadczenie, o które może się starać osoba całkowicie niezdolna do pracy znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej i spełniająca kryterium dochodowe. Trybunał zdecydował, że niekonstytucyjny przepis utraci moc 31 grudnia 2016 roku.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.