Zdjęcie przedstawia stos książek, ok 15 sztuk ułożonych jedna na drugiej. Na samej górze znajduje się czytnik ebooków. Książki leżą na trawie, mają kolorowe grzbiety.

Więcej książek w wersji elektronicznej będzie dostępnych dla czytelników z niepełnosprawnościami.

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników książek, którzy z powodu niepełnosprawności mają do nich utrudniony dostęp. Już za kilka miesięcy powstanie platforma udostępniająca publikacje w wersji elektronicznej, dzięki czemu bardzo poszerzy się liczba i zakres tematyczny dostępnych publikacji.

Umowę w sprawie budowy i wprowadzenia platformy podpisały Instytut Książki i wydawnictwo naukowe PWN. Projekt zainicjowany przez Resort Kultury ma być gotowy za siedem miesięcy. Jak podkreśliła podczas spotkania Monika Cieniewska, zastępca dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego do Spraw Zbiorów dla Niewidomych, utrudniony dostęp do książek wyklucza osoby z niepełnosprawnościami z życia kulturalnego oraz tworzy poważne bariery w procesie ich edukacji. Książki na nowopowstającej platformie będą udostępniane w formatach umożliwiających ich odtworzenie na telefonach komputerach czy innych urządzeniach przenośnych.

Zakres tematyczny będzie bardzo szeroki. Beletrystyka, publikacje naukowe czy specjalistyczne, a wszystko to za jedyne 863 tysiące złotych w ciągu pięciu lat. To naprawdę minimalny koszt, jeśli weźmiemy pod uwagę jak zasadniczą zmianę można zagwarantować wykorzystując wspomniane środki. Książki będą rzecz jasna dostępne na stronie internetowej zawierającej katalog pozycji umożliwiający ich wyszukiwanie.

Wydawcy książek będą posiadać zindywidualizowane konta na których umieszczą nowoopublikowane pozycje.

Dostęp do platformy będzie możliwy po zalogowaniu się do osobistego konta i wprowadzeniu kodu PIN, który czytelnik z niepełnosprawnością otrzyma od biblioteki, w której jest zarejestrowany jako osoba niewidoma lub słabowidząca. Aby otrzymać dostęp do platformy trzeba będzie posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, co zagwarantuje, że ze zbiorów nie będą mogły korzystać osoby przypadkowe. Pliki będą zabezpieczone znakiem wodnym, sygnującym je identyfikatorem czytelników. Wydawcy książek będą posiadać zindywidualizowane konta na których umieszczą nowoopublikowane pozycje. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego podpisała także umowę ze światową organizacją własności intelektualnej o przystąpieniu do tzw. programu Tigar. Dzięki temu zwiększy się dostęp czytelników z niepełnosprawnościami do obcojęzycznych publikacji. W projekcie światowej wymiany książek biorą udział takie państwa jak Australia, Brazylia, Kanada, Dania, Francja, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, RPA Szwecja, Szwajcaria i USA.

Pozwoli to ludziom niewidomym, takim jak ja, na szybsze i pełniejsze zapoznawanie się z nowymi publikacjami.

Bardzo cieszy mnie fakt większej dostępności do książek. Minęły już czasy kiedy można było czytać wyłącznie w Brajlu lub odtwarzając czytane przez aktorów publikacje na kasetach magnetofonowych. Dzisiaj nie trzeba nawet, jak za czasów moich studiów, skanować książek strona po stronie. Można dotrzeć do interesującej pozycji książkowej, ściągając ją z Internetu i wrzucając na czytnik, a nowopowstająca platforma jeszcze poszerzy te możliwości. Pozwoli to ludziom niewidomym, takim jak ja, na szybsze i pełniejsze zapoznawanie się z nowymi publikacjami, i każdy kto będzie chciał zdobywać informacje nie będzie musiał się zmagać z barierami typu technicznego.

Takim działaniom Ministerstwa można tylko przyklasnąć i cieszyć się, że przynajmniej pod tym względem następuje w naszym kraju dobra zmiana.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.