Nils Muižnieks Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Uśmiechnięty, ubrany w garnitur, na tle europejskich barw.

W domach opieki łamane są prawa człowieka!

Jednym z najważniejszych wystąpień II Kongresu Osób z Niepełnosprawnością, który odbył się wczoraj w Warszawie było przemówienie komisarza Rady Europy Nilsa Muižnieksa.

Zwrócił on uwagę na bardzo poważny problem łamania przez domy opieki, w których przebywają osoby z niepełnosprawnościami, praw człowieka. Komisarz podkreślił, że podstawowym celem działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami powinno być ich wyzwolenie z instytucji opiekuńczych i walka o ich prawo do samostanowienia oraz wolności osobistej. Muižnieks mówi sam o sobie, że jest rzecznikiem konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W swojej działalności zawodowej bardzo często interweniował w sprawach w których naruszane były prawa osób z niepełnosprawnościami. Koncentruje się na kwestiach zdolności do czynności prawnych i prawa do niezależnego życia w społeczeństwie.

Komisarz obserwował czy i w jaki sposób prawa te gwarantuje kilka krajów europejskich między innymi: Łotwa, Węgry, Bułgaria i Rumunia. Koncentrowałem się na tym, by te kraje ratyfikowały konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Bardzo poważnym problemem, z którym obecnie mamy do czynienia jest przymusowe umieszczanie w domach opieki osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Kierunkiem zgodnym z prawami człowieka jest deinstytucjonalizacja. Trzeba wyprowadzać takie osoby z instytucji opiekuńczych i podejmować działania, aby włączać je w społeczeństwo.

Zdaniem komisarza takie instytucje niszczą ludzi, redukują ich szanse na uzyskanie autonomii i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Przekonałem się, że w wielu krajach istnieje silnie wyrażony partykularny interes utrzymywania osób z niepełnosprawnością w domach opieki. Dzieje się tak, ponieważ władze patrzą na tego typu instytucje jako na miejsca pracy. Ich personel obawia się o swój los i stabilne posady. Ponadto członkowie rodzin pensjonariuszy takich zakładów obawiają się, że nie poradzą sobie z opieką nad osobą z niepełnosprawnością i nie otrzymają odpowiedniego wsparcia finansowego. Zdaniem komisarza takie instytucje niszczą ludzi, redukują ich szanse na uzyskanie autonomii i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pensjonariusze mają niewielki kontakt ze światem, a ludzie z zewnątrz traktują ich jako masę, a nie indywidualne jednostki. Istnieją dobrze udokumentowane liczne przypadki łamania prawa i krzywdzenia pensjonariuszy ośrodków opiekuńczych. Najbardziej skrajnym z nich był przypadek rumuński, gdzie jedna z osób z niepełnosprawnością znajdująca się w placówce, zmarła z powodu zaniedbań opiekunów. Komisarz osobiście interweniował w tej sprawie, która trafiła przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Już udało się osiągnąć pewien sukces. Rozszerzyliśmy możliwości prawne organizacji pozarządowych tak, aby mogły reprezentować osoby z niepełnosprawnością, które nie mają opiekuna prawnego w podobnych sprawach -podkreślił komisarz. Muižnieks pochwalił także za aktywną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami patrona kongresu, naszego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.


foto: http://www.strassburg-europarat.diplo.de

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.