Na zdjęciu widnieje logo Polskiego Związku Niewidomych

W czym może pomóc parlamentarny zespół do spraw osób z dysfunkcją wzroku?

W sejmie powstał parlamentarny zespół do spraw osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. To bardzo duża zmiana, bo dotychczas niewidomi byli wrzucani do jednego worka ze wszystkimi niepełnosprawnościami i stanowione prawo bardzo często nie uwzględniało ich potrzeb – opowiada Krzysztof Wiśniewski, prawnik polskiego związku niewidomych.

Na czym będzie polegać działalność wspomnianego zespołu?

Przede wszystkim daje on nadzieję na to, że wszystkie sprawy związane z osobami niewidomymi będą zauważone i traktowane odrębnie. Dotychczas niewidomi wrzucani byli do jednego worka razem ze wszystkimi innymi niepełnosprawnościami i nikt nie przejmował się tym, czy stanowione prawo uwzględnia ich potrzeby. Zespół parlamentarny powstał zaraz po wakacjach sejmowych i liczy sobie dziewięcioro posłów. Jego przewodniczącą jest Małgorzata Wypych z Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie posiedzenie z 19 października pokazało bardzo dobitnie jak wiele problemów czeka na rozwiązanie.

Jakie są te najważniejsze problemy?

Jednym z największych jest sprawa rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Aktualnie w Polsce, jeżeli ktoś zaczyna tracić wzrok, nie może liczyć na żadne wsparcie systemowe. Jego los zależy w dużym stopniu od lekarza, jeżeli jest rozgarnięty, to skieruje pacjenta do organizacji, która pomoże mu pod względem psychologicznym, prawnym czy chociażby sprzętowym. Jeżeli jednak lekarz nie uświadomi pacjentowi dokąd może się udać po pomoc, to wraca on do domu i skazany tylko i wyłącznie na opiekę ze strony najbliższych, bardzo często popada w depresję.

Potrzebny jest cały system wsparcia i rehabilitacja osób niewidomych. Dla części z nich oznaczać ona będzie szansę na dłuższe korzystanie ze wzroku, innym pozwoli odnaleźć się w społeczeństwie i przystosować do nowej sytuacji życiowej.

Kolejnym problemem, który był szeroko dyskutowany jest sprawa renty socjalnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba niewidoma minimalnie przekroczy próg, do którego może zarabiać pieniądze, musi natychmiast zwrócić całe świadczenie. Dodatkowo renta socjalna wynosi jedynie 84 procent renty z tytułu niezdolności do pracy. Zdaniem przedstawicieli wielu organizacji to jawna niesprawiedliwość. Nie może być przecież tak, że ci, którzy według przepisów są niezdolni do pracy już od urodzenia otrzymują mniej od tych, którzy kiedyś pracowali. Dodatkowo renciści, którzy otrzymują świadczenie z tytułu niezdolności do pracy mają kilka progów, do wysokości których mogą zarabiać pieniądze, a po ich przekroczeniu zwracają tylko różnicę, a nie całość świadczenia. Chcielibyśmy, aby te regulacje objęły także niewidomych.

Trzecim bardzo ważnym problemem, nad którym dyskutowaliśmy, była sprawa ustawy o asystencie osoby niewidomej. Dzisiaj żadne przepisy nie regulują uprawnień, ani zakresu obowiązków takiej osoby. W trakcie spotkania wypłynęło także kilka pomniejszych spraw, np kwestia dostępu do biblioteki centralnej, który dzisiaj przysługuje wyłącznie osobom niewidomym z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pani przewodnicząca Wypych obiecała taką zmianę przepisów, żeby z biblioteki mogli korzystać także niewidomi bez orzeczeń. Ponadto poprosiła, aby wszyscy przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, którzy nie otrzymali odpowiedzi z ministerstw, zgłaszali się do niej. Będzie ponaglać ministrów, skłaniać ich do odpowiedzi i zajęcia się zgłaszanymi problemami.

Czy zespół może faktycznie wpłynąć na zmianę prawa w lepszym kierunku? Jakie są szanse, żeby wspomniane przez Pana postulaty zmieniły się w zapisy ustawowe?

Zespół Parlamentarny może kierować swoje propozycje do odpowiednich komisji. Występuje jako zwarta grupa będąca reprezentantem konkretnego środowiska. Im większy zespół, tym lepiej, więc mamy nadzieję, że już niebawem dołączą do niego kolejni posłowie. Komisje biorąc pod uwagę podnoszone przez posłów postulaty, mogą tworzyć i dostosowywać prawo do potrzeb osób niewidomych. Na najbliższym spotkaniu mają pojawić się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, ponieważ wspomniane ostatnie posiedzenie zdominowała sprawa rehabilitacji osób niewidomych.

Mam nadzieję, że niewidomi w Polsce już niebawem zauważą pozytywne efekty pracy zespołu i dostrzegą dobre zmiany w prawie.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.