logo programu za życiem. Granatowy napis ża życiem podkreślony na czerwono , a obok serce ułożone z trzech postaci: opiekunów oraz dziecka

Ustawa za życiem już obowiązuje.

Pierwsza z ustaw tak zwanego programu Za Życiem weszła w życie 30 czerwca. Zakłada między innymi ułatwienia w powrocie do pracy opiekunów osób z niepełnosprawnością.

W jaki sposób ich powrót do aktywnego życia ma się okazać łatwiejszy? Jedną z form wsparcia jest możliwość wystąpienia do miejskiego ośrodka pomocy społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych. Pomoc taka będzie mogła być przyznana w maksymalnym wymiarze dziesięciu godzin tygodniowo. Asystenci rodziny mają być przeszkoleni i dobrze przygotowani do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub takich, które oczekują na narodziny dziecka z niepełnosprawnością. Dodatkowo mają powstać specjalne ośrodki koordynacyjno-rechabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci – przede wszystkim – od chwili wykrycia niepełnosprawności, ale także kiedy będą nią zagrożone do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Ustawa przewiduje również ułatwienia dla opiekunów, dzięki którym będą mogli powrócić do pracy.

Ludzie zarejestrowani jako bezrobotni lub poszukujący pracy – niepobierający zasiłków – będą mogli zakładać działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Państwo ma także zachęcać bezrobotnych do zakładania żłobków z miejscami dla dzieci z niepełnosprawnością lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego. Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zatrudnić opiekunów osób z niepełnosprawnością będzie subsydiowanie zatrudnienia lub umożliwienie pracownikowi telepracy. Wzrośnie także dotacja na założenie spółdzielni socjalnych – maksymalnie będzie można otrzymać sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Mają też powstać mieszkania chronione oraz treningowe, w których osoby z niepełnosprawnościami będą się mogły uczyć samodzielnego życia.

Obowiązująca od trzech dni ustawa budzi wielkie nadzieje. Jeśli udałoby się zrealizować wszystkie jej szczytne założenia to w istotny sposób poprawi się w naszym kraju sytuacja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Nowe prawo daje też szanse na zwiększenie zatrudnienia – bo niewątpliwie potrzebni będą wykwalifikowani opiekunowie, asystenci rodziny czy ludzie prowadzący żłobki i przedszkola.

Kto wie, może po raz pierwszy w wolnej Polsce doczekamy się nie rozdawnictwa pieniędzy, a polityki społecznej z prawdziwego zdarzenia nastawionej na aktywizację i włączenie do społeczeństwa zarówno osoby niepełnosprawnej jak i jej opiekunów?

Bardzo bym chciał żeby tak właśnie się stało i z uwagą będę śledził jak realizowane są zapisy ustawy. Jeśli wszystko zadziała to będzie to pierwszy rząd po 1989 roku – a być może nawet pierwszy w historii Polski – który zrobił coś konkretnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.