Portret Victora Papanka. Ma na nosie okulary a pod nosem wąsa, fotografia jest czarno-biała

THE POLITICS OF DESIGN – WYSTAWA W VITRA DESIGN MUSEUM

Wiele z produkowanych współcześnie rzeczy ma na celu wyłącznie zaspokojenie chwilowych zachcianek konsumentów, podczas gdy prawdziwe potrzeby człowieka bywają często lekceważone przez projektantów – pisał Victor Papanek niemal pół wieku temu. Jesteśmy dumni z tego, że produkty Geberit są dziś synonimem trwałości, solidności i ponadczasowego designu, a idee Papanka są nam bardzo bliskie. Dlatego zapraszamy do Vitra Design Museum na wystawę retrospektywną tego wizjonera designu. Tylko do 10 marca!

WYSTAWA W VITRA DESIGN MUSEUM

Victor Papanek jest pionierem, autorem i aktywistą, który od lat 60-tych ubiegłego wieku należał do najważniejszych prekursorów społecznego i ekologicznego podejścia do designu. Co za czasów Victora Papanka było rewolucyjne, dzisiaj uważa się za powszechnie obowiązujące: design to nie tylko nadawanie formy lecz narzędzie przemian społecznych i politycznych.

RETROSPEKTYWA I WYSTAWA TEMATYCZNA

Sponsorowana przez Geberit wystawa obejmuje bardzo wartościowe, częściowo nigdy niepokazywane rysunki, obiekty, dokumenty filmowe, manuskrypty i grafiki. Towarzyszą im dzieła twórców współczesnych Papankowi, między innymi George‘a Nelsona, Richarda Buckminstera Fullera, Marshalla McLuhana i radykalnej inicjatywy designu Radical-Design-Initiative „Global Tools“.

Współczesne dzieła w zakresie Critical Design i Social Design świadczą o trwałym wpływie Papanka na dzisiejsze wzornictwo. Publikacja towarzysząca wystawie prezentuje teorie Papanka i ich oddziaływanie. Książka ta jest dostępna w sklepie na terenie kampusu.

Wystawa »Victor Papanek: The Politics of Design«, która potrwa od 29 września 2018 do 10 marca 2019, Vitra Design Museum zaprezentuje pierwszą dużą retrospekcję poświęconą projektantowi, pisarzowi i aktywiście Victorowi J. Papankowi (1923-1998). Papanek był jednym z najbardziej wpływowych pionierów XX-wiecznego socjologicznego i ekologicznego podejścia do projektowania, które rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych. Jego kluczowe dzieło, „Design for the Real World” (1971), pozostaje najbardziej rozpowszechnioną książką o projektowaniu, jaka kiedykolwiek została opublikowana. W nim Papanek prosi o włączenie, sprawiedliwość społeczną i zrównoważony rozwój – tematy o większym znaczeniu dla dzisiejszego projektowania niż kiedykolwiek wcześniej. Wystawa obejmuje eksponaty o wysokiej wartości, takie jak rysunki, przedmioty, filmy, rękopisy i grafiki, z których niektóre nigdy wcześniej nie były prezentowane. Uzupełniają je prace Papanka z lat 60. i 80. 

W obliczu nazistowskiego prześladowania w Austrii, Papanek uciekł do Stanów Zjednoczonych w 1939 roku. W latach sześćdziesiątych opracował krytykę konsumizmu, która uczyniła go znanym na całym świecie. Opracowana przez niego koncepcja znajduje również odzwierciedlenie w jego projektach, które często opracowywał wspólnie ze swoimi uczniami i współpracownikami. Tworzył projekty w tym telewizory i radia dla krajów afrykańskich, pojazdy elektryczne, a także »Fingermajig«, obiekt zaprojektowany w celu stymulowania zmysłu dotyku (1965 r.). -1970) oraz serii »Living Cubes« (1973), meble montowane przez użytkowników, które można modyfikować, aby sprostać różnym potrzebom.

Jednak prawdziwy wpływ Papanka można znaleźć w jego pracy jako autora i arbitra nowego i krytycznego rozumienia projektowania. Wykładał na uniwersytetach na całym świecie, inspirując pokolenia studentów i niestrudzenie promując szerszą debatę społeczną na temat designu. Na przykład od 1961 roku prowadził serial telewizyjny o designie, który był nadawany w całych Stanach Zjednoczonych. Obok jego „projektu dla prawdziwego świata”, który został przetłumaczony na ponad dwadzieścia języków, dodatkowe książki, takie jak „Jak rzeczy nie pracują” (1977) czy „Design for Human Scale” (1983) ugruntowały jego reputację jako pioniera alternatywnego projektowania. Używał w nich ostrożnego języka i humoru, by krytykować ślepą wiarę w konsumpcjonizm i dostosować koncepcje pokolenia 1968 r.. Postulował aby zająć się praktycznymi problemami codziennego życia wielu osób.

»Victor Papanek:” Polityka designu „jest podzielona na cztery sekcje, w których można dokładniej przyjrzeć się życiu i pracy Papanka. Wystawa rozpoczyna się wprowadzającą, wielkoformatową instalacją medialną, przedstawiającą idee projektanta we współczesnym kontekście, a następnie biograficzną wizją śledzenia życia Papanka od ucieczki z Europy do międzynarodowego sukcesu. Po raz pierwszy organizatorzy mogli skorzystać z materiałów Fundacji Papanka na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu, posiadającej szereg dokumentów, które nigdy nie były eksponowane, w tym zeszyty, listy, meble, części z Kolekcją przedmiotów etnologicznych Papanka, a także tysiące slajdów, które projektant wykorzystał podczas swoich wykładów.

Dwie pozostałe sekcje koncentrują się na głównych tematach pracy Papanka, w tym na jego fundamentalnej krytyce konsumeryzmu i jego zaangażowaniu w sprawy mniejszości społecznych, jego zaangażowaniu w potrzeby tego, co było wówczas znane jako »Trzeci Świat«, ekologii, zrównoważonego rozwoju, produkcji przy użyciu własnych zasobów – która wywodzi się z ruchu zrób-to-sam z lat sześćdziesiątych. Odwiedzający mogą również obejrzeć bogactwo projektów autorstwa Papanka, jego uczniów i innych współpracowników, w tym duńskiej projektantki Susanne Koefoed, która jako studentka Papanka opracowała pierwszy Międzynarodowy Symbol Dostępu w 1968 roku.

Wystawę uzupełnia około dwudziestu starannie wyselekcjonowanych dzieł współczesnych, które przenoszą idee Papanka do XXI wieku opracowanych przez projektantów, w tym Catherine Sarah Young, Forensic Architecture, Jim Chuchu, Tomás Saraceno, Gabriel Ann Maher, czy brazylijski kolektyw Flui Coletivo i Questtonó. Oni również zajmują się złożonymi zagadnieniami, takimi jak globalna zmiana klimatu, płynna tożsamość płciowa, zachowanie konsumentów lub realia ekonomiczne migracji, co oznacza, że ​​zadają one pytania formułowane przez Papanka już w latach 60 XX wieku.

»Victor Papanek:” Polityka designu „jest zarówno wystawą retrospektywną, jak i tematyczną. Koncentrując się na Papanku, możemy lepiej zrozumieć temat znaczenia designu jako narzędzia politycznego. Przecież to, co było rewolucyjne w czasach Papanka, jest teraz ogólnie akceptowane: projektowanie to nie tylko dawanie formy do czegoś, to również narzędzie transformacji politycznej, która musi uwzględniać społeczne i etyczne punkty widzenia. Odzwierciedla to fakt, że dzisiejsze debaty nad tematami, takimi jak projektowanie społeczne i myślenie projektowe, opierają się na ideach Papanka. Wystawa ma na celu ponowne odkrycie Papanka jako pioniera tych debat – i jako jednego z największych myślicieli projektowania – w XXI wieku.

Program towarzyszący wystawie możesz znaleźć tutaj .

#VDMPapanek

Wystawa powstała dzięki współpracy pomiędzy Vitra Design Museum i Barcelona Design Museum, Victor J. Papanek Foundation , University of Applied Arts Vienna, i jest finansowana przez niemiecką Federalną Fundację Kulturalną .

Globalny partner: Sponsor Volkswagen i Geberit.

 

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.