Rzeźba przedstawia dłonie, które gestami migowymi przedtawiają tytułową senstecję. Rzeźba znajduje się na murze szkoły dla niesłyszących w Pradze.