krajobraz miejski miasta Tokio
Zdjęcie przedstawia zbliżenie na rosyjski strój olimpijski
zetknięta palcem wskazującym ręka ludzka z ręką robota