na zdjęciu widoczna jest kontrola biletów. Pasażer siedzi na fotelu, a nad nim stoi kontroler sprawdzający bilet