Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą urządenie - w ręce ma małe prostokątne urządzenie, od którego biegnie kabelek do płytki, którą kobieta ma w ustach i która jest pokazana na zdjęciu obok.