zdjęcie z premiery Teatru dla niewidomych i słabo widzących.
Zdjęcie przedstawia scenę, na której znajduje się dwoje aktorów mężczyzna oraz kobieta na wózkach.