zdjęcie przedstawia skadrowany ekran laptopa, na którym włączona jest przeglądarka google i dobrze widoczne logo
zetknięta palcem wskazującym ręka ludzka z ręką robota
obrazek przedstawia graficzny mózg, na niebieskim tle, widnieje cyfrowy mózg oznaczający sztuczną inteligencję