na zdjęciu widoczny jest naukowiec w czepku na głowie oraz maseczce na ustach i nosie, badający coś przez mikroskop
Na zdjęciu znajduje się Izabela Czarnecka, prezeska fundacji, siedzi na wózku a za nią stoi Jakub Walicki, wiceprezes fundacji.