zdjęcie przedstawia zdrowe ucho, najprawdopodobniej dziecka
model sztucznego ucha