plakat nusinersen, który graficznie przedstawia pełna strzykawkę z igłą wkłuwającą się do kręgosłupa