plakat Energa Partner Główny Amp Futbol Polska czyli dwóch ampfotbolistów w trakcie gry na tle w odcieniach sepii