Logo ParrotOne czyli uproszczony rysunek głowy papugi składające się z kolorów: pomarańczowego, czerwonego, białego i czarnego oka
proteza dłoni wykonana przez studentów Politechniki Wrocławskiej