Rycina autorstwa Andreasa Vesalis'a pochodząca z XVI wieku, pokazująca podstawę mózgu.