Krzysztof jastrzębski w trakcie wchodzenia po schodach