Zawodnicy Legii Warszawa.
Natalia Partyka wraz ze stypendystami jej Funduszu oraz przedstawicielami Zarządu Funduszu