zdjęcie przedstawia skadrowany ekran laptopa, na którym włączona jest przeglądarka google i dobrze widoczne logo