rysunek przedstawiający urnę do wrzucania kart wyborczych oraz rękę trzymająca wypełnioną kartę