logo programu dostępność plus, czyli uproszczony obrys granic Polski a w nim piktogramy kobiety, osoby na wózku inwalidzkim oraz dziecka. Granice, osoba na wózku oraz słowo PLUS sa koloru żółtego, natomiast pozostałe piktogramy oraz słowo dostępność są szare
rysunek główny audycji czat czwórki, przedstawia dłoń sterującą sprzętem radiowym, jest w odcieniach czerni i żółci