Portret Tomasza Golloba. Ma na sobie niebieską koszulkę, a w tle widoczne jest morze,