Na zdjęciu znajduje się Izabela Czarnecka, prezeska fundacji, siedzi na wózku a za nią stoi Jakub Walicki, wiceprezes fundacji.