Obrazek przestawia logo RPO - uproszczone sylwetki ludzi stojących obok siebie, a nad nimi znajduje się prostokątny daszek, pod nimi prostokąty rozszerzające się ku dołowi tworzące schody. Podtym znaduje się napis Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Pracodawca nie musi wiedzieć o przyczynie niepełnosprawności pracownika.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwraca uwagę, że konieczność ujawniania przyczyny niepełnosprawności przed pracodawcą narusza prawo do prywatności pracowników z niepełnosprawnościami i przyczynia się do ich dyskryminacji na rynku pracy.

Pracodawca po przedstawieniu mu orzeczenia o niepełnosprawności uzyskuje faktyczny dostęp do danych wrażliwych dotyczących pracownika

– twierdzi rzecznik. Rozszyfrowanie symbolu niepełnosprawności nie stanowi obecnie żadnego problemu – dodaje. Obligatoryjne udostępnianie pracodawcy informacji na temat schorzenia, na które cierpi pracownik budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego a także prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i prawa do zachowania tajemnicy pacjenta.

Według Adama Bodnara obecny mechanizm prawny nie spełnia swej roli. Pracodawcy nie wykazują bowiem większej gotowości do zatrudniania osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Przeciwnie. Orzeczenie utrudnia znalezienie pracy. Wśród osób szczególnie dyskryminowanych rzecznik wymienia te z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i epilepsją. Tacy pracownicy często nie potrzebują specjalnych dostosowań miejsca i warunków pracy, a wciąż powszechne w społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy na temat ich niepełnosprawności powodują niechęć potencjalnych pracodawców do ich zatrudniania – pisze Bodnar.

Powołując się na Europejski Trybunał Praw Człowieka doktor Adam Bodnar podkreśla, że ochrona informacji zdrowotnych stanowi podstawowy przejaw prawa do poszanowania życia prywatnego chronionego na podstawie artykułu ósmego konwencji. Ujawnianie takich danych może prowadzić do ostracyzmu. Rzecznik przypomina, że jeszcze do 2012 roku na świadectwach szkolnych obligatoryjnie umieszczano informacje uczeń/uczennica realizował/a program dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający.

Przepis ten został znowelizowany i aktualnie adnotacja musi być umieszczana tylko na arkuszach ocen, które nie są dokumentami zewnętrznymi. Podobnie rzecz się ma z legitymacją, gdzie symbol niepełnosprawności umieszcza się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Zdaniem rzecznika konieczne jest takie ukształtowanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które pozwoli na przyznawanie specjalnych uprawnień pracodawcom, ale bez konieczności ujawniania im przez pracowników przyczyny niepełnosprawności. Rozwiązaniem alternatywnym byłoby umożliwienie wskazywania w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności jedynie koniecznych dla danej osoby dostosowań i udogodnień w miejscu pracy.

Wyrażam głębokie przekonanie że nowelizacja przepisów prawa uwzględniająca konieczność ochrony danych wrażliwych pracowników z niepełnosprawnościami pozytywnie wpłynęłaby na ich funkcjonowanie na rynku pracy – podsumowuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zdecydowanie popieram stanowisko pana rzecznika. Jego działalność od początku kadencji budzi mój głęboki szacunek. W krótkim czasie poruszył całą masę spraw związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Widać, że zwraca uwagę na rzeczy, które innym ludziom na tym stanowisku w ogóle nie przychodziły do głowy. Dobrze jest czuć, że na odpowiedzialnym państwowym stanowisku znajduje się przynajmniej jeden człowiek, który naprawdę rozumie potrzeby obywateli z niepełnosprawnościami i głośno upomina się o niezbędne zmiany w prawie. Wykorzystując więc fakt, sprawowania władzy na bardzo popularnym blogu co daje mi możliwość swobodnego pisania czego dusza zapragnie z całego serca dziękuję doktorowi Adamowi Bodnarowi za podejmowane interwencje i całą jego postawę.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.