Cztery dłonie o różnym odcieniu skóry złączone jednym uściskiem symbolizujące równość i różnorodność.

Prezydent Poznania powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

Wyznaczaniem kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji zajmie się zespół ekspercki i miejscy urzędnicy. W poniedziałek, 28 stycznia, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności.

– Chcemy, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Ważne jest dla nas nie działanie doraźne, ale systemowe. W szczególności zależało nam na głosie niezależnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją. Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół złożony z ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców – podkreślił w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, wręczając nominacje członkom Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. – Działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, w dużym stopniu inspirowane przez Martę Mazurek, sprawiły, że zaczynamy być miastem, z którego doświadczenia chcą czerpać inni. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, by również w innych miastach w Polsce wprowadzano zmiany, kładące duży nacisk na politykę równościową – dodał.

Równe traktowanie

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności został powołany zarządzeniem prezydenta. W jego skład weszli miejscy urzędnicy, przedstawiciel Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz eksperci wyłonieni w konkursie. Zespołowi przewodniczy Marta Mazurek – była pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna Poznania.

Jak tłumaczył poznański magistrat, celem zespołu jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

– Kwestie dotyczące równego traktowania i wspierania różnorodności to polityka, która powinna być konsekwentnie uwzględniania i realizowana w ramach wydziałów i jednostek miejskich, a współpraca międzysektorowa jest gwarancją zwiększenia efektywności tej polityki. Zespół to innowacyjne rozwiązanie, które ma zapewnić realny wpływ na realizowanie zadań z zakresu równości i różnorodności dzięki bezpośredniej współpracy z dyrektorkami i dyrektorami wydziałów, którzy będą współuczestniczyć w planowaniu tych działań. Zespół ekspercki zapewni transfer rzetelnej wiedzy dotyczącej danej tematyki oraz najnowszych rozwiązań – podkreśliła Mazurek.

Działania dla pięciu grup

Pełnomocniczka dodała, że priorytetowe zadania na najbliższy czas to przede wszystkim polityka oświatowa, której ważnym elementem – jak wskazała – powinna być edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna, oraz „kompleksowa strategia równościowa dla Poznania, która będzie ważnym krokiem w procesie przyjęcia przez Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.

Eksperci, którzy weszli w skład Zespołu, zostali wyłonieni w drodze konkursu, na który wpłynęło 16 zgłoszeń.

– Wybrano pięć osób, które spełniły wszystkie wyznaczone kryteria, zarówno podstawowe, jak i dodatkowe, mają bogaty dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie w tematyce migracji, lgbt+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych czy nierówności na rynku pracy. Ekspertki działają lub działały również w stowarzyszeniach i organizacjach, zajmujących się walką z dyskryminacją – podał magistrat.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.