Na obrazku znajduje sie logo PFRON. Jest to niebieskie koło, a w jego środku znajduje sie czerwony zarys człowieka siedzacego na białym kole, imitującego wózek inwaliszki. Naokoło grafiki znajduje się niebieski napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych

Osoby niewidome będą mogły korzystać z pomocy asystentów? To całkiem możliwe.

Czy osoby niewidome będą mogły liczyć na pomoc asystenta osobistego? Prezes PFRON Robert Kwiatkowski zapewniał, że są na to pieniądze. W trakcie kolejnego posiedzenia zespołu parlamentarnego do spraw osób z niepełnosprawnością wzroku, poruszona została sprawa niezależnego funkcjonowania niewidomych i pomocy ze strony asystentów.

Usługi asystenckie nie są w Polsce prawnie określone – mówiła podczas posiedzenia Elżbieta Oleksiak, kierownik centrum rehabilitacji przy Polskim Związku Niewidomych. Nie ma ustawy, rozporządzenia, które zawierałoby definicję kim jest asystent, kto może nim zostać i co należy do jego zadań. Praktyka PZN pokazuje, że nieformalni asystenci działają przy organizacjach i urzędach. Te usługi są jednak mocno ograniczone i dostępne wyłącznie w dużych miastach często odpłatnie i do określonych celów – dodała.

Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele warszawskiego samorządu i organizacji pozarządowych. Wskazali, że usługi asystenckie, jeśli już zostaną wprowadzone, znacznie poprawiają funkcjonowanie i jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Doskonałym przykładem może tu być działający w Warszawie program asystent osoby niepełnosprawnej, lub usługi świadczone przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Niestety brak funduszy (bo pochodzą one przede wszystkim z konkursów i grantów), prowadzi do tego, że usługi asystenckie są świadczone niezwykle rzadko.

Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Grzegorz Kozłowski powiedział: „Gdybyśmy chcieli zapewnić całkowite wsparcie asystenckie dotacji starczyłoby na jedną osobę”.

Niedawno miasto Warszawa ogłosiło konkurs na usługi asystenckie – powiedziała Ewa Samonek, pierwsza niewidoma radna Warszawy. Okazało się, że nie ma chętnych wśród organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Sądzę, że jest to spowodowane tym, że oczekuje się od nich zbyt dużego wkładu własnego i boją się, że nie udźwigną tego zadania – dodała.

Prezes zarządu PFRON, Robert Kwiatkowski zwrócił uwagę, że pomysł asystenta osoby z niepełnosprawnością powstał w Stanach Zjednoczonych i po za nimi jest realizowany w czterech bogatych krajach Europy; Niemczech, Szwecji, Danii i Francji.

Nie jest tak, że w Polsce nie możemy zająć się tym problemem. W różnych krajach funkcjonują już trzy modele asystentów. Każdy rodzaj wsparcia dotyczy innego aspektu życia. Pierwszy nazywany jest modelem niezależności, życiowej, który osoby z niepełnosprawnością traktują jako model docelowy. Drugi dotyczy wsparcia przy zatrudnieniu i codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. Ten oficjalnie w Polsce istnieje ale korzysta z niego bardzo mało osób tylko 149 w 2015 roku. Trzeci model to usługi wspierające, które jeszcze nie zaczęły funkcjonować. Kwiatkowski podkreślił, że fundusz będzie wspierał usługi asystenckie.

Chcemy opracować polski model wsparcia asystenckiego. W tej chwili organizacje pozarządowe prawie nie składają wniosków o realizację usług asystenckich. Obecnie w programach PFRON można skorzystać z trenera pracy. Jego wykorzystanie zależy od zainteresowania organizacji pozarządowych. Przygotowywany jest także program zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w administracji rządowej. Traktowałem to jako żart, ale okazało się, że w całej administracji w 2015 roku zatrudniono tylko 13 osób z niepełnosprawnością – dodał prezes Kwiatkowski.

Bardzo jestem ciekaw co wyjdzie z tych wszystkich założeń. Możliwość skorzystania z pomocy asystenta ułatwiłaby życie zwłaszcza osobom, które nie są w stanie samodzielnie poruszać się po mieście. Byłaby to ogromna zmiana na plus i bardzo mocno trzymam kciuki aby tym razem rzeczywiście słowo ciałem się stało

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.