Zdjęcie przedstawia aranżaje łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych - z lewej strony znajduje się toaleta, odzielona ścianką od części z prysznicem i uwywalką, W obu przestrzeniach znajdują się wsporniki do podparcia na ręce.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego?

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego? Miejmy nadzieję, że to już niebawem stanie się rzeczywistością. Szanse są duże ponieważ ministerstwo  rodzinyprzygotowało projekt ustawy zgodnie z którym opiekunowie którzy utracili świadczenia z powodu śmierci podopiecznego będą nabywali prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Uprawnienia te mają dotyczyć osób które opiekowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z projektowaną ustawą ich wieloletnia opieka traktowana byłaby jak praca osób aktywnych zawodowo. Opiekunowie zyskiwaliby również wspomniane uprawnienia w sytuacji utraty przez podopiecznego stopnia niepełnosprawności. Wedłóg przedstawicieli resortu rodziny sprawowanie opieki nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością należy traktować tak jak czas zatrudnienia i zaliczać go do wymaganego prawem okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalnego. (Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opie”kuna ma na celu częściową rekompesatę zakończenia aktywności zawodowej spowodowanego koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, dlatego zasadne jest traktowanie przez ustawodawcę tej formy aktywności podobnie do zatrudnienia. Za przyjęciem proponowaneqo rozwiązania przemawiają również względy społeczne i demograficzne bo w starzejącym się społeczeństwie będzie coraz więcej osób wymagających opieki a ta wykonywana przez osoby najbliższe jest najlepszą alternatywą dla osób z niepełnosprawnością przy braku rozwiązań systemowych. Zgodnie z projektem w ustawie znajdzie się zapis dzięki któremu do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czyli trzystu sześćdziesięciu pięciu dni w okresie osiemnastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację opiekuna w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej zaliczany będzie czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku opiekuńczego mimo nieodprowadzania składki na fundusz pracy. Dotyczyć to będzie sytuacji kiedy świadczenie zostało utracone w związku ze śmiercią podopiecznego lub utratą przez niego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku świadczenia przedemerytalnego obowiązuje kryterium wieku i przepracowanego czasu. Opiekun musi mieć ukończone conajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn i mieć przepracowane odpowiednio 20 lub 25 lat. Ustawa może wejść w życie pierwszego stycznia 2017 roku. Mam nadzieję, że proponowane rozwiązania prawne staną się faktem i nie pozostaną tylko na papierze. Poprawiłyby one znacznie sytuację opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy bardzo często podporządkowują opiece nad najbliższymi całe swoje życie. Nie mają szans realizować się zawodowo i przez lata dysponują bardzo ograniczonymi środkami. Nowe prawo zdaje się być pierwszym krokiem w dobrym kierunku, który poprawi ich sytuację i naprawi jawną niesprawiedliwość społeczną. Fakt, że taki projekt powstał należy przyjąć z zadowoleniem i podkreślić niezwykle pozytywną rolę jaką odegrał w tym przypadku rzecznik praw obywatelskich skutecznie nagłaśniając cały problem. Serdecznie gratuluję skutecznej interwencji i trzymam kciuki za dalsze powodzenie działań na rzecz obywateli.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.