Na zdjęciu widać dwie osoby (kobietę i mężczyznę) po pięćdziesiątce, podczas spaceru po mieście. Najprawdopodobniej małżeństwo. Kobieta siedzi na wózku inwalidzkim, a mężczyzna prowadzi wózek. Patrzą w stronę witryn sklepowych.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością – Nowoczesna chce zrównania Waszych świadczeń!

Pojawiła się szansa na zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnością. Nowoczesna złożyła w sejmie projekt ustawy, z którego wynika, że świadczenie dla wszystkich osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, niezależnie od jego wieku i czasu powstania niepełnosprawności, powinno być jednakowe. Jedynym warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia byłaby rezygnacja z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki.

Propozycja Nowoczesnej jest próbą realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Uznał on za niekonstytucyjne różnicowanie opiekunów osób z niepełnosprawnością ze względu na wiek powstania niepełnosprawności ich podopiecznych.

Do tej pory Państwo traktuje bowiem inaczej opiekunów dzieci i inaczej tych, którzy zajmują się dorosłymi członkami rodziny. Opiekunowie dzieci do 18 roku życia pobierają świadczenie w wysokości 1406 złotych. Jest ono przedłużane do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę. Opiekunowie osób dorosłych otrzymują zasiłek opiekuńczy, przy którego przyznawaniu obowiązuje kryterium dochodowe lub zasiłek dla opiekunów bez kryterium dochodowego w wysokości 520 złotych, jeżeli zrezygnowali z pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki.

Nowoczesna uważa, że zrównanie świadczeń i przyznanie ich wszystkim opiekunom będzie możliwe. Chce również, aby mogli je otrzymać wszyscy pobierający emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Projekt ustawy zakłada też rozszerzenie definicji opiekuna na przyszłych rodziców adopcyjnych czy innych członków rodziny, a nie tylko bliskich w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Co ważne świadczenie podlegałoby waloryzacji i nie zostałoby odebrane nawet, wówczas gdy opiekun dorobiłby pracując na umowę zlecenie.

Zasiłek mogłyby otrzymać także dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, niezależnie od tego, kiedy powstała ich niepełnosprawność. Kwota zasiłku wyniosłaby 200 złotych.

Koszt wszystkich wspomnianych świadczeń wyniesie prawie pięć i pół miliarda złotych. W tym roku koszt wszystkich świadczeń dla osób z niepełnosprawnością wynosi nieco ponad cztery miliardy. Skąd zatem wziąć brakujące półtora miliarda? Nowoczesna proponuje, żeby ograniczyć przywileje emerytalne górnikom z sektora górnictwa węgla kamiennego. Drugiego grudnia projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Z pewnością będę informował wszystkich czytelników o tym, jak przebiegają prace nad tą ustawą. Szanse projektu oceniam jako niewielkie, bo chociaż proponowane rozwiązania są potrzebne i sprawiedliwe, to jednak nie zgłosiła ich partia rządząca. Przytłaczająca większość projektów opozycji jest odrzucana. Jak będzie tym razem i czy opiekunowie osób z niepełnosprawnością zostaną potraktowani jednakowo? Przekonamy się o tym już wkrótce.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.