Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą zabezpieczeni finansowo po śmierci podopiecznych.

Bardzo dobra wiadomość dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Będziecie zabezpieczeni finansowo po śmierci waszych podopiecznych. Rzecz jasna to zabezpieczenie finansowe jest, jak w to w polskich warunkach, umowne, bo zasiłki i świadczenia przedemerytalne mogą w tym kraju, jak mawiała Gabrysia Siarzewska, wystarczyć na waciki, ale jednak rząd podjął decyzję, która pozwoli wam ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne.

Projekt zmian w prawie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W komunikacie po posiedzeniu Rządu napisano, że w wielu przypadkach opieka nad osobami niepełnosprawnymi zależnymi, spada na ich bliskich, zwłaszcza przy braku wystarczającej opieki instytucjonalnej i często wymaga od nich rezygnacji z pracy. Po śmierci podopiecznego takie osoby zostają bez środków do życia i często bez możliwości podjęcia zatrudnienia z uwagi np. na brak kwalifikacji lub długą nieobecność na rynku pracy. Dlatego zasadne jest traktowanie takiej formy aktywności, jako zatrudnienia, a w konsekwencji nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które w związku ze śmiercią podopiecznego utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Okres sprawowania opieki nad bliskimi z niepełnosprawnością będzie traktowany analogicznie do okresu zatrudnienia. Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i pozostałych wspomnianych zasiłków. Będzie to możliwe, mimo nie odprowadzania składek na fundusz pracy, jeżeli utrata prawa do zasiłków była spowodowana śmiercią osoby nad którą sprawowano opiekę.

W przypadku świadczenia przedemerytalnego trzeba będzie spełnić kryterium wieku i przepracowanego czasu. Świadczenie przysługiwać będzie kobietom, które w dniu ustania prawa do świadczenia ukończyły co najmniej 55 lat. U mężczyzn będzie to 60 lat. Opiekun będzie także musiał legitymować się okresem uprawniającym do emerytury w wysokości co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Projektowana ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, ale myślę, że kolejnym powinno być ustanowienie normalnej pensji dla opiekunów.

Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku. Przez najbliższe dziesięć lat skorzysta z niego ponad 122 tysiące osób, co ma kosztować budżet państwa ponad miliard złotych. Cieszę się, że nareszcie w naszym kraju, tak zwane, elity polityczne zauważyły osoby, które pracując przez całe życie na pełnym etacie nie miały żadnego zabezpieczenia finansowego. Projektowana ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, ale myślę, że kolejnym powinno być ustanowienie normalnej pensji dla opiekunów, tak jak jest to przyjęte w krajach lepiej rozwiniętych. O tym jak bardzo namacalna i potrzebna jest ich praca nie trzeba chyba nikogo przekonywać, dlaczego więc nie mieliby być za nią normalnie wynagradzani?

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.