Ilustracja przedstawia laptop z napisem www oraz u góry w lewym rogu 3 gwiazdki - pojawiające się zwykle kiedy chcemy ocenić jakąś stronę.

Nowoczesne technologie pomogą warszawskim seniorom.

W warszawskim domu pomocy społecznej Syrena testowanych jest kilka nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią życie seniorom. e-usługi, długopis cyfrowy i opaska monitorująca funkcje życiowe mają zagwarantować większe bezpieczeństwo podopiecznym i ułatwić pracę opiekunom. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że dzięki nowym usługom mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli być bardziej samodzielni a w dalszej perspektywie testowane rozwiązania przydadzą się osobom starszym mieszkającym we własnych domach.

Dzięki e-usługom domy pomocy społecznej będą mogły lepiej dopasować usługi świadczone seniorom do ich potrzeb. System pozwala na tworzenie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz harmonogramu pracy pracowników. Z kolei opaska monitorująca podstawowe funkcje życiowe ma się stać gwarantem bezpieczeństwa. Monitoruje ona temperaturę skóry, mierzy rytm serca automatycznie przesyła informacje o upadku i ewentualnej utracie przytomności do opiekuna co pozwoli mu na błyskawiczną reakcję. Opaska może być zintegrowana z systemem e-usług. Jej dodatkową zaletą jest to, że wskazuje obszar w którym znajduje się użytkownik oraz automatycznie przypomina o konieczności zażycia leków.

Trzecim testowanym urządzeniem jest długopis cyfrowy. Wygląda on i pisze jak każdy inny, ale zapisywane nim informacje są natychmiast przenoszone do komputera. Długopis może się więc okazać bardzo przydatny jeśli pracownik pomocy społecznej odwiedza starszą osobę w domu i nie ma łatwego dostępu do komputera.

Wszystkie nowoczesne rozwiązania są bardzo potrzebne, bo z roku na rok będą służyć coraz większej liczbie osób.

Już dzisiaj w Warszawie mamy 452,5 tysiąca osób powyżej 65 roku życia. Mimo stałego napływu ludności systematycznie podnosi się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców. Nowoczesne technologie mogą poprawić jakość ich życia i dadzą szansę na wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania. Cały system e-opieki ma docelowo składać się z centrum zarządzania świadczącego podopiecznym, teleusługi i urządzeń umożliwiających z nim kontakt. Mają to być między innymi przycisk SOS, telefony komórkowe czy czytniki parametrów życiowych. Po zakończeniu testów rozpocznie się pierwszy etap projektu e-opieki polegający na zaprojektowaniu i budowie systemu wsparcia usług opiekuńczych opartych o rozwiązania teleinformatyczne.

W drugim etapie system zostanie wdrożony w miejscach zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych. Szacuje się, że dzisiejsze sześćdziesięciopięciolatki będą żyły średnio osiemdziesiąt pięć lat, a mężczyźni z tego samego rocznika osiemdziesiąt dwa. Ponadto długość życia statystycznych Warszawiaków ma być dłuższa od ich rówieśników z Mazowsza i innych regionów Polski odpowiednio o rok i półtora roku. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w Warszawie w 2050 roku liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w stosunku do 2014 roku o 105,8 tysiąca czyli o 22% . Prognoza ta wyraźnie wskazuje na potrzebę podejmowania działań, które zapewnią godne i bezpieczne życie warszawskim seniorom. Testowane właśnie nowoczesne rozwiązania są odpowiedzią na to zapotrzebowanie i krokiem w bardzo dobrym kierunku.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.