Ilustracja przedstawia symbol osób niesłyszących - ucho z odchodzącymi o niego po przekątnej liniami.

Nowe przepisy korzystne dla niesłyszących.

Szykują się pozytywne zmiany w ustawie o języku migowym. Potwierdziła to Najwyższa Izba Kontroli, która przyznała, że nowo wprowadzane przepisy są zgodne z jej zaleceniami. Zmiany pozwolą zobowiązać policję, straż pożarną czy szpitale do zapewnienia dostępności tłumaczenia języka migowego.

Z prośbą o ocenę projektu ustawy zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli Senacka Komisja Ustawodawcza. Prace nad ustawą zainspirowała kontrola NIK-u, z której wynikało, że w 60 instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej osoby głuche są dyskryminowane. Zdaniem inspektorów NIK-u niewielka liczba petentów w tych instytucjach bierze się właśnie z braku dostosowań. Nawet tam gdzie podjęto jakiekolwiek działania nie wzięto pod uwagę faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. W konsekwencji osoby niesłyszące ciągle mają utrudnianą drogę do pełnej samodzielności i są wykluczane z życia społecznego.

Dzięki nowemu prawu wszystkie urzędy gminne powiatowe czy służby państwowe będą musiały zapewnić usługę pozwalającą na komunikowanie się oraz dostęp do usług tłumacza PJM lub SJM.

Na wniosek osoby niesłyszącej wszystkie dokumenty będą musiały zostać przetłumaczone na język migowy. Będzie można także zobowiązać jednostki państwowego systemu ratownictwa medycznego do udostępnienia osobom niesłyszącym środków umożliwiających komunikację audiowizualną – np za pośrednictwem komunikatora internetowego. Informacja skierowana do osób niesłyszących będzie także oznaczona symbolem przekreślonego ucha co ułatwi im jej odszukanie.

Link do wcześniejszego artykułu na blogu o problemach niesłyszących w rozmowie z Agatą Kwaśniewską – referentką w Zespole Do Spraw Równego Traktowania.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.