parking dla niepełnosprawnych z niebieską kopertą

Nie będzie darmowego parkowania na kopertach

Wszystko wskazuje na to, że darmowe parkowanie osób z niepełnosprawnościami w strefach płatnego parkowania to mrzonki. Mimo apelu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ludzie, którzy mogą o tym zdecydować pozostają nieugięci. Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich nie widzą możliwości wprowadzenia odpowiednich regulacji. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych to samorządy lub zarządzający terenem, na którym jest parking decydują o płatnościach za parkowanie na kopercie.

W wielu miastach Polski obowiązują kompletnie inne zasady i różne płatności co bardzo często wprowadza kierowców w błąd.

Bernadeta Skóbel, Radca Prawny i Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ze Związku Powiatów Polskich wyjaśnia, że informacja o wystąpieniu pełnomocnika została opublikowana oraz przesłana do wszystkich powiatów w dniu 4 czerwca tego roku ale ponieważ ustalanie zerowych stawek opłat dla niektórych użytkowników drogi w strefach płatnego parkowania należy do kompetencji rady gminy to Związek Powiatów Polskich nie podejmował żadnego stanowiska w tej sprawie.

Skóbel dodała że gminy oczywiście zdecydowały o wprowadzeniu stref płatnego parkowania. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich był natomiast łaskaw pouczyć osoby z niepełnosprawnością o ich obowiązkach i okazał się wiernym strażnikiem konstytucji.

Wprowadzenie zasady bezpłatnego parkowania na kopercie jest na granicy zgodności z konstytucją. Nie możemy różnicować ludzi ze względu na wiek płeć czy kolor skóry jak i niepełnosprawność. Druga sprawa to kwestia pewnej filozofii. Chcemy pomagać osobom niepełnosprawnym tak, by żyli jak wszyscy inni. Dotyczy to więc i praw i obowiązków – tłumaczy pedagog Wójcik. Dużo robimy w związku dla niepełnosprawnych i trzeba skupić się na tym by mogli funkcjonować tak jak każdy w zakresie tych praw i obowiązków.

Wobec takich stanowisk chyba łatwo odpowiecie sobie na pytanie: czy bezpłatne parkowanie na kopertach jest w tej chwili możliwe?

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.