Zdjęcie przedstawia baner akcji Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu. Na górze znajduje się napis z nazwą akcji, pod spodem, Życie osób głuchoniewidomych w Polsce nie jest łatwe. Jednak TY możesz to zmienić! Zobacz jak wiele, każda nawet najmniejsza wpłata, znaczy dla naszych podopiecznych. Pod tym tekstem znajduje się przycisk Wesprzyj.

Ludzie głuchoniewidomi w Polsce nie istnieją.

Nie to nie żart. Zgodnie z przepisami polskiego prawa nie istnieje taka niepełnosprawność jak głuchoślepota. W orzeczeniu o niepełnosprawności osoby głuchoniewidome mogą mieć wpisaną wadę wzroku i słuchu, ale tylko jako dwie osobne niepełnosprawności. Powoduje to bardzo konkretne skutki w życiu codziennym tych ludzi. między innymi utrudnia im zdobywanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego lub pieniędzy na jego zakup.

Problem ten dotyczy około siedmiu tysięcy obywateli naszego kraju. Taką liczbę głuchoniewidomych podaje towarzystwo pomocy głuchoniewidomym czyli jedyna organizacja w kraju, która je wspiera przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Jedną z najważniejszych przyczyn codziennych kłopotów osób głuchoniewidomych jest niska świadomość społeczna. Lekarze, urzędnicy na poczcie czy ekspedienci w sklepach nie mają pojęcia jak się z nimi komunikować i bardzo często głuchoniewidomy nie ma szans załatwić niczego bez pomocy tłumacza przewodnika. Tłumaczy jest rzecz jasna zbyt mało, a poza tym nie mogą być przy każdym człowieku przez 24 godziny i w ten sposób koło się zamyka.

Aby pomóc zrozumieć świat osób głuchoniewidomych towarzystwo pomocy głuchoniewidomym przygotowało i opublikowało raport Głuchoniewidomi w Polsce 2016. Jego prezentacja odbyła się 15 czerwca w Warszawie. Według naszych szacunków w Polsce żyje około 5-7 tysięcy osób ze współwystępującym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu z czego podopiecznymi naszego towarzystwa jest około dwa i pół tysiąca. Problem stanowi duże rozproszenie przestrzenne tych osób. Na poziomie powiatu żyje ich kilkanaście, a na poziomie gminy maksymalnie trzy – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Kozłowski przewodniczący TPG.

Przyczyn głuchoślepoty jest wiele. Do najczęstszych należą wady genetyczne, wcześniactwo, rozmaite choroby ogólnoustrojowe przebyte we wczesnym dzieciństwie lub starcze zmiany degeneracyjne zachodzące w organizmie. Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności często mają problemy z wieloma czynnościami dnia codziennego.

Trudno im też odnaleźć się na rynku pracy lub aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym z powodu barier komunikacyjnych. Pracuje jedynie dwadzieścia procent osób głuchoniewidomych w wieku produkcyjnym.

Poważne trudności sprawia im także orientacja i poruszanie się w przestrzeni zwłaszcza w nowych i nieznanych miejscach. Sześćdziesiąt procent głuchoniewidomych w Polsce stanowią mężczyźni. 70 procent wszystkich głuchoniewidomych ma ponad 60 lat. Towarzystwo pomocy głuchoniewidomym, które w tym roku obchodzi swoje dwódziestopięciolecie uruchomiło akcję Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu. Jej celem jest pozyskanie środków które umożliwią wspieranie osób głuchoniewidomych w różnorodny dostosowany do ich indywidualnych potrzeb sposób. Serdecznie zachęcam Was do wspierania akcji. Więcej możecie o niej przeczytać na stronie towarzystwa. Tam także obejrzycie film, który uświadomi wam w jaki sposób funkcjonują głuchoniewidomi i jakiego wsparcia potrzebują. Bardziej zainteresowanych zapraszam także do lektury moich tekstów poświęconych osobom głuchym i głuchoniewidomym, które publikowałem na blogu i które znajdziecie korzystając z wyszukiwarki na www.kolociebie.com

strona akcji: www.niewidzenieslysze.pl

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.