Na zdjeciu widac kadr osoby - ężczyzny siedzącego na wózku inwalidzkim. Widoczna jest tylko głoń trzymająca koło, buty oraz łydka.

Komisja Europejska: niepełnosprawnym w Unii żyje się lepiej.

Komisja Europejska informuje, że więcej osób z niepełnosprawnością w Unii podróżuje, ma dostęp do edukacji i różnego rodzaju usług. Wszystko to efekt działań podjętych w ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności przewidzianej na lata 2010-2020. Unia ma wspierać realizowanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Wyszczególniono osiem obszarów wspólnego działania między UE, a krajami członkowskimi. Są to: 1 – Dostępność towarów, usług i sprzętu wspomagającego. 2 – Uczestnictwo, czyli umożliwienie osobom z niepełnosprawnością korzystanie ze wszystkich praw przysługujących obywatelom wspólnoty. 3 – Równość. 4 Zatrudnienie. 5 – Edukacja. 6 – Ochrona socjalna. 7 – Ochrona zdrowia. 8 – Działania międzynarodowe np promowanie praw osób z niepełnosprawnością.

Ważne jest wspieranie samodzielnego życia, czyli odchodzenie od pomocy w zamkniętych domach i ośrodkach i umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością edukacji włączającej realizowanej w szkołach z pełnosprawnymi rówieśnikami. Z raportu komisji wynika, że największe sukcesy udało się osiągnąć w zwiększeniu dostępu do produktów i usług. Przykładem może tu być uzgodniony w maju 2016 roku pakiet przepisów, które mają wymusić większą dostępność stron i aplikacji internetowych dla osób z niepełnosprawnością. Celem jest taka zmiana prawa, żeby w przyszłości każdy usługodawca pilnował, aby dostęp do jego towarów czy usług miały osoby niepełnosprawne.

Unia planuje wprowadzić europejską kartę osoby niepełnosprawnej. Do tej pory takie rozwiązanie nie obowiązuje, co powoduje, że orzeczenie o niepełnosprawności wydane w Polsce może nie być honorowane w innym kraju UE. Wspólna karta byłaby europejską legitymacją osoby niepełnosprawnej zapewniającą dostęp do ułatwień np tańszych biletów na środki transportu czy do obiektów kultury. Rozwiązanie to jest testowane w ośmiu krajach wspólnoty między innymi: Belgii Włoszech i Rumunii.

Unia współfinansuje wiele projektów związanych z dostępem osób z niepełnosprawnością do szkół i uczelni np Europejską Agencję Rozwoju Edukacji Specjalnej i projekt Młodzi na Fali.

Mimo tych wszystkich działań rzeczy do poprawy jest jeszcze bardzo dużo. Dzisiaj odsetek zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w UE wynosi tylko 48 procent. Działania unijne przyniosły poprawę wciąż jednak jest wiele do zrobienia przede wszystkim w zakresie polityki pracy i ochrony socjalnej – powiedziała komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen. Jej zdaniem w realizacji tych działań pomoże przyjęcie przepisów o europejskim filarze praw społecznych. Eksperci oceniają, że do 2020 roku liczba osób z niepełnosprawnością w UE wyniesie nawet 120 milionów. Dzisiaj 30 procent osób z niepełnosprawnością to ludzie zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.