Na zdjęciu widać dwie osoby (kobietę i mężczyznę) po pięćdziesiątce, podczas spaceru po mieście. Najprawdopodobniej małżeństwo. Kobieta siedzi na wózku inwalidzkim, a mężczyzna prowadzi wózek. Patrzą w stronę witryn sklepowych.

Jeszcze tylko do 22 października można składać wnioski w programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

We wtorek, 22 października, mija termin składania wniosków w programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – przypomniało na Twitterze ministerstwo rodziny. O środki mogą się starać gminy i powiaty. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych – informowało ministerstwo we wcześniejszych komunikatach.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie i w dojazdach, np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Środki na usługę

W ramach programu gminy i powiaty mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Do wtorku 22 października trwa nabór wniosków. Po tym terminie wojewoda przekaże ministerstwu wniosek o środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów.

W tym roku na realizację programu resort przeznaczy 30 mln zł, w przyszłym 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów. Źródłem finansowania programu jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz jest zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.