Głos matek – sprawdzamy porodówki

Już po raz drugi tysiące kobiet w całej Polsce ocenia porodówki i opowiada o swoich
doświadczeniach na oddziałach położniczych – trwa akcja „Głos matek ma moc zmiany” Fundacja Rodzić po Ludzku po raz drugi rozpoczęła akcję „Głos matek ma moc zmiany”. Sprawdza porodówki angażując kobiety do wypełniania anonimowej ankiety na temat opieki
w szpitalu. Dzięki ich głosom i opowieściom będzie można pokazać, jak realizowany jest
standard organizacyjny opieki okołoporodowej w konkretnym szpitalu, jak są traktowane
kobiety i gdzie w Polsce można urodzić po ludzku. Ponad 22 tys. historii zebranych do tej pory
pomoże również w podejmowaniu interwencji wobec tych placówek, w których łamane jest
prawo, dochodzi do nadużyć lub przemocy. Ocenić opiekę, zachowanie personelu, wsparcie po porodzie, a także warunki, kobiety mogą
w anonimowej ankiecie na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Sprawdza ona jakość opieki
okołoporodowej w każdym z 400 szpitali – od izby przyjęć do momentu wyjścia. Kobiety
oceniają m.in. sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do
intymności, do decydowania o wykonywanych interwencjach czy zabiegach przy dziecku, wsparcie w karmieniu oraz opiece nad noworodkiem. Wyniki ankiet dla poszczególnych szpitali będą prezentowane na stronie www.GdzieRodzic.info. Ułatwi to innym kobietom wybranie miejsca do porodu. Jednocześnie głosy i opinie matek
pomogą Fundacji w podjęciu 30 zaplanowanych na 2019 rok interwencji prawnych tam, gdzie
łamane są prawa kobiet. Doświadczenia zebrane w zeszłym roku pomogły w opracowaniu raportu na temat opieki
okołoporodowej w Polsce. Wyniki badania pokazały, że 74% kobiet dobrze ocenia opiekę
w szpitalu. Jednocześnie ponad połowa w trakcie porodów lub pobytu w szpitalu doświadcza
sytuacji niezgodnej z obowiązującymi przepisami, nadużycia, a nawet przemocy. Skuteczność kolejnych akcji Rodzić po Ludzku w latach 1994-2006 dowiodła, jak ważne jest
wnoszenie do przestrzeni publicznej głosu kobiet, ich osobistych doświadczeń i oceny opieki.
Akcje znacząco zmieniły polskie porodówki. Prowadzony od roku stały monitoring porodówek
pozwala kobietom ocenić szpital zaraz po wyjściu z niego, jednocześnie wymusza na szpitalach
wprowadzanie zmian, podnoszenie i przestrzeganie standardu opieki okołoporodowej.

O Fundacji Rodzić po Ludzku:
Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działająca na rzecz kobiet
w ciąży i matek małych dzieci. Misją Fundacji jest poprawa opieki perinatalnej i warunków w placówkach
położniczych w Polsce. Od 22 lat w sposób ciągły prowadzi działania rzecznicze, interwencyjne i
edukacyjne, których adresatami są decydenci służby zdrowia, aktywiści, personel medyczny oraz same
kobiety w ciąży i matki małych dzieci. Monitoringi, wynikające z nich raporty i analizy stanu opieki
okołoporodowej stały się podstawą postulatów stworzenia ogólnopolskich standardów opieki
okołoporodowej. W 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „działalność w zakresie prac nad
poprawą jakości opieki okołoporodowej”, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz
wsparcie praw kobiet”.
www.rodzicpoludzku.pl | www.gdzierodzic.info | facebook.com/Fundacja-Rodzic-po-Ludzku

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.