Gdzie w Polsce rodzi się po ludzku?

Fundacja Rodzić po Ludzku zaprasza na nową odsłonę rankingu szpitalnych porodówek “Głos matek” na portalu GdzieRodzic.info

My jako Fundacja Rodzić po Ludzku wierzymy, że miarą człowieczeństwa jest to, w jaki sposób witamy na świecie dzieci i ich matki. Stoimy na straży tego, by to pierwsze spotkanie było jak najlepszym dla nich wydarzeniem.

Dołącz do naszych działań!

Jednym z naszych narzędzi jest aktywna ankieta do rankingu polskich porodówek “Głos matek” na portalu GdzieRodzic.info

Ranking szpitalnych porodówek “Głos matek” na podstawie ankiet jest autorskim projektem Fundacji Rodzić po Ludzku. Został zbudowany w oparciu o kryteria opieki związane z ideą akcji  „Rodzić po ludzku” oraz z prawami pacjenta i standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej. Wspierali nas w tym prawnicy, specjaliści od badań rynkowych oraz położne, socjologowie, psychologowie.

Celem rankingu “Głos matek” jest zbieranie i opracowywanie informacji z ankiet wypełnionych przez matki na temat szpitali. Chcemy tym rankingiem promować miejsca,  w których kobieta może urodzić „po ludzku” – z poszanowaniem jej godności, prywatności oraz poszanowaniem praw jej przysługujących.

Fundacja zbiera dane od kobiet  z anonimowej ankiety online dostępnej na stronie: http://ankieta.rodzicpoludzku.pl Ankietę może wypełnić kobieta, która urodziła siłami natury oraz poprzez cięcie cesarskie. Uwzględniane są informacje z ankiet wypełnianych przez kobiety które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Ranking jest narzędziem dynamicznym, dane są aktualizowane co 24 godziny  na podstawie wpływających wypełnionych przez kobiety ankiet.

“Głos matek” jest oceną konsumencką kobiet i wynika z subiektywnych wrażeń dotyczących pobytu w placówkach medycznych.

To suma odpowiedzi kobiet na pytania o przygotowanie do porodu, doświadczenia z izby przyjęć, przebiegu porodu i pobytu na oddziale położniczym. W każdym obszarze szpital ma możliwość uzyskania 100% spełnienia warunków realizacji prawa oraz standardów opieki. Mając świadomość, jak ważne jest samopoczucie kobiety po porodzie i jaki ma to wpływ na jej wejście w macierzyństwo i tworzenie więzi, włączyliśmy do całościowej oceny także subiektywne oceny kobiet dotyczące obszarów takich jak:

Realizacja planu porodu. Na ocenę miał wpływ omówienie dokumentu przez personel medyczny oraz respektowanie zapisów planu porodu.

Swoboda rodzenia. Do oceny zostały wzięte pod uwagę odpowiedzi kobiet związane z możliwością swobodnego poruszania się, chodzenia, zmieniania pozycji, picia, jedzenia, korzystania z pomocnych sprzętów, w tym wanny/prysznica, możliwość decydowania o wyborze pozycji, poród w pozycji wertykalnej, zachęcanie przez personel do kierowania się własną potrzebą parcia oraz do naturalnego oddychania w czasie skurczu partego.

Kontakt z dzieckiem po narodzinachDo oceny tego obszaru zostały wzięte pod uwagę odpowiedzi kobiet, które urodziły zdrowie dziecko, niewymagające interwencji medycznej. Spełnieniem kryterium była realizacja nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” po narodzinach (minimum 30 minut, 2 godziny lub dłużej), pomoc w przystawieniu do piersi w sali porodowej oraz umożliwienie przyłożenia dziecka do twarzy lub na piersi po cięciu cesarskim.

Opieka podczas cięcia cesarskiego. W tym obszarze zostały wzięte pod uwagę kwestie przekazywania informacji dotyczących operacji cięcia cesarskiego, pielęgnacji rany po operacji, pomoc w przystawianiu dziecka do piersi w sali pooperacyjnej, zapewnienie kontaktu z dzieckiem po narodzinach, dbanie o łagodzenie bólu po operacji, postawa personelu, w tym okazywanie szacunku, sposób przekazywania informacji, zapewnienie prywatności i intymności. Dodatkowo szpital ma możliwość uzyskać punkty za obecność bliskiej osoby, a także „kangurowanie” dziecka przez bliską osobę po narodzinach.

Pomoc w opiece nad dzieckiem. W tym obszarze oceniane jest czy badania, szczepienia oraz zabiegi pielęgnacyjne – takie jak przewijanie, kąpiel -odbywały się w obecności matki. Ocenie podlega również pomoc i nauka pielęgnacji dziecka przez personel medyczny.

Wsparcie w karmieniu piersią. W tym obszarze wzięto pod uwagę ogólną ocenę otrzymanego wsparcia w karmieniu piersią, czy w szpitalu była możliwość skorzystania z pomocy doradcy laktacyjnego oraz czy dziecko było dokarmiane mlekiem modyfikowanym bez zgody matki.

Realizacja praw pacjenta czyli  prawa do informacji, do wyrażania zgody na zabiegi medyczne, zabiegi przy dziecku, poszanowanie intymności i godności. W tym obszarze wzięto pod uwagę także odpowiedzi kobiet, które doświadczyły ze strony personelu medycznego zachowań niosących znamiona przemocy.

Warunki w szpitalu. Tu kobiety oceniały warunki panujące w szpitalach: dostępność łazienki, czystość sal porodowych i pomieszczeń na oddziale położniczym, wyposażenie, standard pomieszczeń, estetykę oddziałów oraz jakość wyżywienia.

Ocena postawy personelu. Ocenie podlegała postawa personelu izby przyjęć, sali porodowej oraz oddziału położniczego, w tym: okazywanie szacunku, sposób przekazywania informacji i udzielanie odpowiedzi na pytania, dbanie o prywatność i intymność, np. pukanie do drzwi przed wejściem do sali.

Zadowolenie z opieki. Kobiety oceniały ogólną opiekę w szpitalu (w skali 1–5, gdzie 1 to ocena niedostateczna, a 5 – bardzo dobra) oraz czy wybrałaby ten szpital ponownie w przypadku kolejnego porodu.

Ranking nie jest oceną profesjonalizmu lekarzy i położnych w zakresie sztuki medycznej ani nie zawiera oceny poziomu medykalizacji opieki okołoporodowej czy skali interwencji medycznych. Jednakże dzięki informacjom płynącym z rankingu szpitale mają możliwość wprowadzania zmian u siebie na podstawie informacji z ankiet, w których obszarach są niedociągnięcia. Zmieniając się mają możliwość zaprosić kobiety do wybierania ich placówki i polecania jej innym kobietom.

W zakładce z opisem każdej placówki są zawarte informacje o szpitalu pozyskane od placówki w odpowiedzi na pytanie Fundacji. Pokazana jest liczba ankiet wypełnionych przez kobiety, które urodziły w tym miejscu, na podstawie których prezentowane są wyniki. W rankingu uwzględniane są szpitale, które uzyskały minimalną zakładaną liczbę 30-tu ankiet wypełnionych przez kobiety rodzące w ostatnich trzech latach.

Udostępniając informację o ankiecie rankingu polskich porodówek “Głos matek” na portalu GdzieRodzic.info masz realną możliwość wpływu na rzeczywistość panującą na nich.

Zaprośmy kobiety – matki małych dzieci – do wypełnienia ankiety rankingu polskich porodówek “Głos matek”, by móc pokazywać miejsca, gdzie rodzi się po ludzku.

link do ankiety: ankieta.rodzicpoludzku.pl

link do filmiku o zmianach w Malborku: https://youtu.be/SZho4rV9cjE

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.