dziewczynka około ośmiu lat ucząca się pisać

Europejskie prawo do edukacji – nowa inicjatywa zarejestrowana w KE w Brukseli

Kolegium komisarzy KE zdecydowało w środę, 27 lutego, w Brukseli o zarejestrowaniu inicjatywy obywatelskiej, której celem ma być zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla dzieci z niepełnosprawnością. Teraz organizatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów.

– Zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, bez analizowania jej pod kątem merytorycznym. Uznaliśmy, że jest ona dopuszczalna prawnie – poinformował na środowej konferencji prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Jak tłumaczył, celem inicjatywy jest ustalenie wspólnych europejskich ram, by zapewnić prawo do edukacji dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej.

Zaopiekowane dzieci

Autorzy propozycji wskazali, że w UE ponad 70 milionów obywateli ma jakąś niepełnosprawność, a 15 milionów dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne. Wiele z nich napotyka przeszkody utrudniające im korzystanie z prawa do edukacji. Dlatego też organizatorzy wzywają Komisję do opracowania projektu regulacji w sprawie wspólnych ram UE w zakresie edukacji włączającej, „która zagwarantuje, że żadne dziecko nie zostanie pozostawione samemu sobie, jeśli chodzi o usługi wczesnej interwencji, edukacji i przechodzenia na rynek pracy”.

Komisja Europejska przypomniała, że na mocy traktatów UE może podejmować działania prawne mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także wspierać działania państw członkowskich, dotyczące systemów edukacji i szkolenia zawodowego. Właśnie dlatego inicjatywa ta została uznana za prawnie dopuszczalną i zarejestrowana. Na tym etapie procesu Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Potrzeba poparcia miliona osób!

Formalna rejestracja inicjatywy nastąpi 4 marca. Wówczas rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała przeanalizować ją i zareagować na nią. KE będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.