plakat fundacji rodzić po ludzku promujący drugi tydzień godnego porodu

Drugi Tydzień Godnego Porodu – kobiety w całym kraju poznają swoje potrzeby i prawa

Już po raz drugi Fundacja Rodzić po Ludzku organizuje Tydzień Godnego Porodu – ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży, par oczekujących dziecka, rodziców małych dzieci. Wspólnie z położnymi, doulami, instruktorkami szkół rodzenia, promotorkami karmienia piersią oraz kobietami, którym bliska jest idea „rodzenia po ludzku”, w 52 miastach w całym kraju, w jednym majowym tygodniu zorganizowanych zostanie kilkaset bezpłatnych wydarzeń o tematyce okołoporodowej. Tegoroczny Tydzień odbędzie się pod hasłem „Plan porodu – poznaję moje potrzeby i prawa”.  

 

Plan porodu to lista potrzeb i oczekiwań, która ułatwia kobiecie zastanowienie się, jakie są jej preferencje i życzenia. W polskich szpitalach częściej o preferencjach rozmawia się z rodzącymi, które plan porodu mają. Omówienie planu porodu pomaga personelowi szpitala lepiej poznać rodzącą i zbudować bardziej partnerską relację. Jak pokazują badania z ostatnich lat, kobiety mające plan porodu są traktowane bardziej podmiotowo, z większym szacunkiem, częściej respektuje się ich prawo do decydowania i mają mniej zmedykalizowane porody.

W dniach 21-27 maja lokalne aktywistki będą mówić kobietom w całym kraju o tym, czym jest plan porodu i dlaczego warto go mieć. Zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej z 2012 r., w celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą, osoba sprawująca opiekę powinna zapoznać się i omówić z kobietą jej plan porodu. Plan powinien być dołączony do dokumentacji medycznej i respektowany przez personel. Ważne, żeby kobiety wiedziały, że według prawa mogą urodzić w zgodzie z własnymi potrzebami. Świadomość i edukacja zwiększają szansę na bardziej pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenie porodowe.

Przez tydzień kilka tysięcy kobiet i mężczyzn będzie podnosić swoją świadomość, dyskutować i dzielić doświadczeniami. Obok spotkań na temat planu porodu i jego korzyści w ramach Tygodnia Godnego Porodu będą się odbywać warsztaty, projekcje filmów,  kręgi okołoporodowe, spotkania laktacyjne, wystawy, konsultacje z ekspertami oraz rozmowy na temat sytuacji i jakości opieki okołoporodowej w lokalnych szpitalach. Wszystkie wydarzenia połączy jedno – będą dostarczać konkretnej wiedzy i przekazywać wizję porodu jako pięknego i umacniającego doświadczenia. Będą przypominać o tym co naturalne i instynktowne oraz, że to kobieta zna swoje ciało najlepiej.

 

Informacje o wszystkich wydarzeniach lokalnych na stronie: www.rodzicpoludzku.pl

https://www.facebook.com/pg/Fundacja-Rodzi%C4%87-po-Ludzku-10150116077700370/events/

 

Osoba do kontaktu: Iwona Adamska-Sala, +48 600 251 210, iwona.adamska@rodzicpoludzku.pl.

 

O Fundacji Rodzić po Ludzku:

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działająca na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Misją Fundacji jest poprawa opieki perinatalnej i warunków w placówkach położniczych w Polsce. Od 22 lat w sposób ciągły prowadzi działania rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne, których adresatami są decydenci służby zdrowia, aktywiści, personel medyczny oraz same kobiety w ciąży i matki małych dzieci. Monitoringi, wynikające z nich raporty i analizy stanu opieki okołoporodowej stały się podstawą postulatów stworzenia ogólnopolskich standardów opieki okołoporodowej. W 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „działalność w zakresie prac nad poprawą jakości opieki okołoporodowej”, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”.

www.rodzicpoludzku.pl | www.gdzierodzic.info | facebook.com/Fundacja-Rodzic-po-Ludzku

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.