Obrazek przestawia logo RPO - uproszczone sylwetki ludzi stojących obok siebie, a nad nimi znajduje się prostokątny daszek, pod nimi prostokąty rozszerzające się ku dołowi tworzące schody. Podtym znaduje się napis Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czy wiecie, że w Polsce prawo zezwala na umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w domach opieki społecznej bez pytania ich o zdanie?

Każdy z Was jeśli cierpi lub będzie cierpiał na chorobę psychiczną albo jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną musi się liczyć z tym, że o jego losie zdecydować może sąd opiekuńczy, a od tej decyzji nie przysługuje nawet odwołanie. Cały prawny absurd tej sytuacji zauważył na szczęście nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Trzeba uczciwie przyznać, że od momentu objęcia urzędu nowy pan rzecznik jest bardzo aktywny jeśli chodzi o zwalczanie przepisów, które dyskryminują osoby niepełnosprawne.

Występował już między innymi w obronie niewidomych pacjentów nie wpuszczanych do gabinetów z psami przewodnikami, a teraz zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej.

Zakwestionował przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którymi osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w zastępstwie której działa opiekun prawny, nie ma możliwości zakwestionowania orzeczenia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. Co więcej osoba taka nie ma nawet prawa wystąpienia o zmianę decyzji sądu również wówczas gdy jej stan zdrowia się poprawi. Te mrożące krew w żyłach przepisy przypominają mi czasy stalinowskie, kiedy to zwykłych obywateli wysyłano do łagrów oddalonych o setki tysiące kilometrów od miejsca zamieszkania, a ich los zależał wyłącznie od jednego urzędnika. Odwołania również nie istniały, a próby zmiany decyzji tego absurdalnego sądu mogły się zakończyć wydłużeniem wyroku.

Czy osoba niepełnosprawna w Polsce, która w ogóle podczas całej procedury sądowej nie może zabrać głosu nie jest w zbliżonej sytuacji? Rzecznik Praw Obywatelskich istniejące przepisy uznał za niewystarczającą i nieskuteczną ochronę praw osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną. Jego zdaniem niezbędne wydaje się takie zabezpieczenie praw tej grupy osób, które uniemożliwi arbitralne pozbawianie ich wolności osobistej, zapewni poszanowanie przyrodzonej godności, prawo dostępu do sądu oraz prawo do sprawiedliwej procedury sądowej.

Anna Błaszczak z Zespołu Prawa Antydyskryminacyjnego biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśliła, że ubezwłasnowolnienie nie pozbawia osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną prawa do wyrażania własnych potrzeb, w tym decydowania o miejscu swojego zamieszkania. Nie można także utożsamiać decyzji opiekuna o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy z realizacją jej woli. Takie podejście zdaniem Adama Bodnara stanowi przykład odpodmiotowienia i instrumentalizacji osób ze wspomnianymi wcześniej niepełnosprawnościami, co narusza ich przyrodzoną i niezbywalną godność. Zdaniem Anny Błaszczak nie jest sprawiedliwe, że osoba bezpośrednio zainteresowana nie może podejmować żadnych czynności procesowych i nie ma zagwarantowanej pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nie ma także prawa do bycia wysłuchaną przez sąd.

Podsumowując aktualną sytuację osób ubezwłasnowolnionych w naszym kraju można powiedzieć, że ryby, dzieci i ludzie z niepełnosprawnościami głosu nie mają. Bardzo się więc cieszę, że nowy rzecznik nie traci czasu i aktywnie zabiega o zmianę tego fatalnego prawa, które powiedzmy sobie szczerze przynosi wstyd cywilizowanemu państwu funkcjonującemu w dwudziestym pierwszym wieku i szczycącemu się przestrzeganiem praw człowieka. Twórcom przepisów pragnę przypomnieć, że człowiekiem posiadającym ściśle określone prawa jest każdy bez względu na stan zdrowia i stopień zaradności życiowej. Warto o tym pamiętać, choćby po to by nie tworzyć prawnych absurdów ośmieszających nasz kraj na arenie międzynarodowej.

 

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.