Obrazek przestawia logo RPO - uproszczone sylwetki ludzi stojących obok siebie, a nad nimi znajduje się prostokątny daszek, pod nimi prostokąty rozszerzające się ku dołowi tworzące schody. Podtym znaduje się napis Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czy wiecie że niepełnosprawni opiekunowie nie mają prawa do świadczeń?

Adam Bodnar apeluje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Proszę przyznać prawo do świadczeń osobom, które faktycznie sprawują opiekę, a nie tylko spokrewnionym. Obecnie w ustawie o świadczeniach rodzinnych istnieje zapis zgodnie z którym świadczenie opiekuńcze lub zasiłek może otrzymać wyłącznie osoba, która ma obowiązek alimentacyjny wobec osoby z niepełnosprawnością. Jeśli takiego obowiązku nie ma nie może otrzymać żadnych świadczeń nawet jeśli dzień w dzień faktycznie sprawuje opiekę wspierając osobę z niepełnosprawnością.

Zdaniem rzecznika sytuacja, w której jedyny krewny opiekuje się członkiem najbliższej rodziny i z własnej woli wywiązuje się ze swych obowiązków moralnych względem niepełnosprawnego krewnego zasługuje na wsparcie ze strony państwa.

Podobny problem ze świadczeniami mają rodzice z niepełnosprawnością sprawujący opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W ubiegłym roku ministerstwo zinterpretowało przepisy prawa na ich korzyść tak, aby mogli pobierać świadczenie pielęgnacyjne, ale naczelny sąd administracyjny wydał orzeczenie w którym stwierdza, że rodzic z niepełnosprawnością nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego ponieważ w jego orzeczeniu o niepełnosprawności jest napisane iż jest osobą całkowicie niezdolną do pracy.W efekcie tego orzeczenia rodzice ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczoną niezdolnością do pracy mimo iż faktycznie opiekują się chorymi dziećmi nie mogą liczyć na świadczenie pielęgnacyjne bo nie spełniają prawnego warunku rezygnacji z możliwości zatrudnienia. Według Adama Bodnara wykluczenie takich rodziców z systemu wsparcia jest nie do zaakceptowania. Rzecznik apeluje do szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie i rozważenie możliwości zmiany prawa tak aby było ono korzystne dla pominiętych obecnie opiekunów.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.