Obrazek przestawia logo RPO - uproszczone sylwetki ludzi stojących obok siebie, a nad nimi znajduje się prostokątny daszek, pod nimi prostokąty rozszerzające się ku dołowi tworzące schody. Podtym znaduje się napis Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czy wiecie, że jeśli przez lata opiekujecie się chorym członkiem rodziny to po jego śmierci nie przysługują wam uprawnienia przedemerytalne? Na szczęście obecny Rzecznik Praw Obywatelskich stara się to zmienić.

Dzisiejsze wpisy na blogu będą miały zdecydowanie prawniczy charakter. O siedemnastej zapraszam was na bardzo ciekawy wywiad z Doktor Dorotą Pudzianowską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która opowie jak duże znaczenie w walce o prawa osób z niepełnosprawnościami ma poświęcona tym zagadnieniom konwencja. Teraz chciałbym natomiast zwrócić waszą uwagę na kolejny ważny społecznie temat, który w Polsce pozostaje nieuporządkowany. Rzecznik Praw Obywatelskich doktor Adam Bodnar domaga się bowiem zmian w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, które dawałyby prawo do świadczenia opiekunom osób z niepełnosprawnością po utracie świadczeń opiekuńczych, które pobierali za życia podopiecznego.

Problem jest naprawdę poważny. Z całą pewnością każdy z was słyszał o ludziach, którzy opiekując się ciężko chorą osobą w rodzinie musieli wyłączyć się z życia zawodowego na długie lata. Przez cały ten czas pomagali, bliskiemu w najbardziej podstawowych czynnościach często 24 godziny na dobę. Państwo polskie nie udzielało im i nie udziela do tej pory żadnej pomocy po za bardzo skromną i niewystarczającą zazwyczaj na nic pomocą finansową. Jednak póki jeszcze podopieczny żyje opiekun ma szansę otrzymać skromne bo skromne, ale zawsze świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna. Sytuacja zmienia się drastycznie po śmierci chorego. Państwo polskie uznaje bowiem, że człowiek pracujący przez lata ciężej niż nie jeden pracownik wykonał już swoje zadanie i nic mu się więcej od państwa nie należy.

Dobra i wrażliwa społecznie Polska zostawia człowiekowi przez lata siłą rzeczy wykluczonemu z rynku pracy możliwość aby do niej powrócił nie zwracając uwagi, że po tak długiej przerwie jest to albo niezwykle trudne albo zgoła niemożliwe.

W efekcie opiekunowie osób z niepełnosprawnością po długiej i ciężkiej pracy żyją często w skrajnej biedzie. Tą rażącą niesprawiedliwość dostrzegł Adam Bodnar według, którego opiekunowie powinni zyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego na tej samej zasadzie zgodnie z którą mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W ocenie Rzecznika praw Obywatelskich Rolą ustawodawcy jest podjęcie starań mających na celu zapewnienie takim osobom warunków przystosowania się do nowej sytuacji i wprowadzenie mechanizmu ochronnego w postaci uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego.

Według Rzecznika świadczenie to jest szczególną formą pomocy socjalnej którą gwarantuje artykuł 32 konstytucji. Jak podkreślił ogromne znaczenie społeczne ma opieka rodzinna nad osobami niepełnosprawnymi a przy niedostatkach w obszarze opieki instytucjonalnej rola opiekunów jest nie do przecenienia. Dobrowolność rezygnacji z pracy zarobkowej wskazuje natomiast na to, że instytucja opiekuna rodzinnego staje się w praktyce wyrazem realizacji zasady pomocniczości państwa. Przekładając to na język bardziej zrozumiały, każdy kto dobrowolnie podejmuje się opieki nad osobą przewlekle chorą i rezygnuje z tego powodu z pracy zastępuje państwo w jego obowiązkach. Wynika z tego jasno, że świadczenie przedemerytalne powinno się człowiekowi wypłacać za wykonanie bardzo konkretnej i wręcz niezbędnej pracy. Pominięcie takiej osoby po śmierci podopiecznego jest rażącą niesprawiedliwością, która jednocześnie prowokuje rodzenie się postaw egoistycznych. Często bowiem człowiek, który wie, że państwo w niczym mu nie pomoże myśli w pierwszej kolejności o sobie i własnym bezpieczeństwie czemu w takiej sytuacji doprawdy trudno się dziwić. Miejmy jednak nadzieję, że proponowane przez rzecznika zmiany rzeczywiście nastąpią, a wszystkich zainteresowanych tym w jaki sposób skutecznie zwalczać absurdy prawne zapraszam do lektury wywiadu poświęconego konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością dzisiaj o siedemnastej.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.