Na zdjęciu znajduje się mężczyzna odwrócony tyłem, siedzący na wózku inwalidzkim, przypatrujący się ludziom przy fontannie. Ubrany jest bardzo elegandzko, w koszulę, wygląda, jakby wyszedł dopiero z pracy.

Czy ustawa o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością zostanie napisana od nowa?

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przyniosły ogromną ilość nowych pomysłów. Są wśród nich takie jak; zmiana systemu orzekania o niepełnosprawności, ulga dla małych firm zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami, czy utrzymanie zakładów pracy chronionej.

Konsultacje ogłosił rzecznik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michalkiewicz. Postulat mógł zgłosić każdy, osoba prywatna, firma czy organizacja pozarządowa.

Nowe pomysły można zgłaszać cały czas, ale już dzisiaj widać, że postulatów jest tak wiele, iż przydałoby się napisać zupełnie nową ustawę, która będzie uwzględniać większość z nich.

Wśród propozycji padających najczęściej jest ta o zmianie systemu orzekania i ujednoliceniu definicji niepełnosprawności. Chodzi o to, aby była ona zgodna z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wiele osób zauważyło także konieczność zwiększenia aktywności – jeśli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – ponieważ warsztaty terapii zajęciowej funkcjonują jak przechowalnie, z których nie trafia się wcale na rynek pracy.

Postulowano także podniesienie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia ze środków PFRON. Sam fundusz zgłosił propozycję doprecyzowania przepisów o czasie pracy poprzez jednoznaczne wskazanie, że czas pracy osoby z niepełnosprawnością jest czasem łącznym u wszystkich zatrudniających ją pracodawców.

Kolejną propozycją funduszu jest wprowadzenie ulg dla małych firm zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami. Jeżeli firma zatrudniająca od 1 do 5 pracowników miałaby w swoich szeregach osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności musiałaby płacić jedynie dwa procent kosztów pracy. Resztę pokrywałby fundusz.

Wśród postulatów pojawiło się także wsparcie finansowe dla rodzin opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym czy pierwszeństwo w przyjmowaniu takich dzieci do szkół i przedszkoli. Uwagi zostały przekazane pełnomocnikowi rządu, ale czy i kiedy powstanie na ich podstawie nowa ustawa, na razie nie wiadomo.

Link do artykułu na naszym blogu, czyli wywiadu z Panią Agnieszką Wysokińską, w którym poruszany jest podobny temat.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.