na obrazku widnieje karta różnorodności, czyli napis na dole karty z kolorowymi prostokątami na górze

Czy promowanie różnorodności opłaca się polskim firmom?

Firmy kierujące się zasadą odpowiedzialnego biznesu biorą pod uwagę wpływ jaki ich działalność wywiera, na otoczenie, społeczeństwo i środowisko naturalne. Doceniają potencjał każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci, wyznania, czy stanu zdrowia – mówią Marzena Strzelczak dyrektor generalna i Agnieszka Kłopotowska specjalistka do spraw promocji i komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czym jest Karta Różnorodności?

To rodzaj zobowiązania pracodawców do tworzenia otwartych i włączających miejsc pracy,  wolnych od wszelkich form dyskryminacji i doceniających wartość różnorodności. Pomysły stworzenia Karty narodził się w 2004 roku we Francji i bardzo szybko podchwyciły go inne państwa, których w sumie jest w projekcie już 18. W Polsce od 2012 roku Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a w inicjatywę zaangażowało się  już ponad 200 firm i organizacji.

Na czym polega tak promowane zarządzanie różnorodnością?

Przede wszystkim na dostrzeganiu potencjału każdego człowieka. Firma, która rzetelnie podchodzi do wartości i zasad wynikających z karty, robi wszystko żeby przystosować miejsce pracy do potrzeb pracownika. Nie chodzi tu tylko o stan zdrowia czy niepełnosprawność bo np. dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego najważniejszy jest szacunek i poczucie, że są ludźmi nadal potrzebnymi, a ich kompetencje są doceniane. Jeżeli ktoś przez lata pracował jako dyrektor marketingu to – być może – pod koniec kariery zawodowej nie chce ciągle robić tego samego.

Odpowiedzialna firma dostrzega, że ten pracownik ma ogromne doświadczenie i może zostać trenerem, kimś w rodzaju opiekuna-mentora dla młodszych pracowników, którzy dopiero poznają funkcjonowanie firmy.

Zarządzanie różnorodnością to jednak nie tylko umiejętne wykorzystywanie potencjału ludzkiego. To również wprowadzanie na rynek produktów dedykowanych osobom narażonym na wykluczenie. Może to być specjalistyczny program komputerowy za pomocą którego osoba niewidoma odczyta treści pojawiające się na ekranie. Dobrym przykładem działania włączającego i skierowanego do klientów jest przeszkolenie pracowników w zakresie komunikacji np z osobami niesłyszącymi. Ostatnio tak właśnie postąpił bank BZWBK, który bezsprzecznie wyznacza wysokie standardy jeśli chodzi o dostępność i przyjazność obsługi, m.in. poprzez likwidowanie barier architektonicznych, które mogą utrudniać  korzystanie z usług bankowych, co potwierdzają Certyfikaty Dostępności nadawane przez zewnętrznych ekspertów.

Bardzo istotne jest też umiejętne zrównoważenie i oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego (Work-life balance) tak, aby pracownik miał poczucie, że oprócz rozwijania swoich kompetencji zawodowych może realizować pasje i poświęcić wystarczającą ilość czasu na swoje życie prywatne.

Wszystkie te zasady brzmią bardzo pięknie, ale kiedy rozmawiam z pracownikami różnych firm to co chwila słyszę o umowach krótkoterminowych, nieozusowanych a nawet o dyskryminacji ze względu na wiek czy niepełnosprawność. Jak przeciwdziałać tego rodzaju zachowaniom?

Najlepszą metodą jest edukacja. Forum Odpowiedzialnego Biznesu regularnie organizuje spotkania, na których przekonujemy, że różnorodne zespoły to duża korzyść dla organizacji, mówią o tym wyniki  różnych badań, ale też doświadczenie, przykłady konkretnych firm, np. Orange. Otwarte, oparte na szacunku dla różnorodnych potrzeb i możliwości pracowników środowisko pracy nie tylko zwiększa poziom satysfakcji i lojalności pracowników, ale też przyczynia się do rozwoju innowacyjności firmy. Bardzo cieszymy się, że systematycznie zwiększa się także liczba organizacji podpisujących Kartę Różnorodności.

Jest dla nas oczywiste, że w naszym kraju mamy ciągle wiele do zrobienia. Wśród osób z niepełnosprawnościami pracuje tylko jakieś dwadzieścia procent. Pracodawcy często boją się kosztów które mogą się pojawić przy przystosowywaniu miejsca pracy związanych m.in. z zakupem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem czy usunięciem barier architektonicznych uniemożliwiających wózkowiczowi poruszanie się po budynku.

Dla wielu pracodawców problem stanowią nawet kobiety w ciąży, bo przecież zaraz odejdą i trzeba będzie je zastąpić.

To prawda, choć przecież dłuższa nieobecność może dotyczyć każdego jeżeli ulegnie wypadkowi lub jego sytuacja życiowa skomplikuje się w inny sposób. Siłą organizacji przyszłości są różnorodne zespoły. Wiele międzynarodowych badań potwierdza,że dzięki nim,firmy działają lepiej. Dyskusje przekładają się na różne punkty widzenia, a na ścieraniu się różnych poglądów koncepcji zyskuje organizacja, bo zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów, a  i zwiększa innowacyjność firmy.

Nie brakuje też jednak przykładów bardzo pozytywnych. Karta Różnorodności staje się coraz bardziej interesująca także dla samorządów. Dotychczas podpisały ją Urzędy Miejskie w Słupsku i Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do podpisania karty przygotowuje się także Częstochowa . Jest w tym gronie  nawet pierwszy klub w ekstraklasie Lechia Gdańsk.

Kartę mogą wdrożyć u siebie wszyscy zarówno wielkie korporacje jak i małe firmy.  .

Wierzymy, że za tym przykładem pójdą  kolejne organizacje i urzędy. Chcielibyśmy aby szacunek dla pracy i docenianie potencjału leżącego w różnorodnych zespołach  stały się w Polsce powszechne. Tym bardziej, że otwartość miejsc pracy na wszystkich pracowników jest czymś głęboko humanistycznym, należy się każdemu i nie podlega dyskusjom. A organizacje, które zaczną myśleć i działać systemowo i systematycznie by tworzyć prawdziwie przyjazne i włączające miejsca pracy tylko mogą na tym zyskać. Mamy nadzieję, że działania,  które prowadzimy w Karcie Różnorodności pomogą w tym procesie..

Więcej na temat zarządzania różnorodnością i projektu Karta Różnorodności na www.kartaroznorodnosci.pl i facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.