Zdjęcie przedstawia portret Pani Agaty Kwaśniewskiej.

Czy mieszkania z rządowego programu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Ministra Infrastruktury czy mieszkania budowane w ramach rządowego programu mieszkanie plus będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie doniesienia medialne w tej sprawie są niepokojące tłumaczy Agata Kwaśniewska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. (Link do ostatniego wywiadu na blogu z Panią Agatą).

Co skłoniło Pana Rzecznika do zapytania o potrzeby osób z niepełnosprawnością w kontekście programu mieszkanie plus?
Rzecznik zwrócił uwagę, na wypowiedzi prezesa BGK Nieruchomości, z których jasno wynika, że mieszkania w ramach tego programu mają powstawać przy wykorzystaniu tanich i szybkich technologii. Są one nowoczesne, ale aby obniżyć koszty inwestycji zapowiedziano rezygnację z takich rozwiązań jak parkingi podziemne, windy czy nawet klatki schodowe. Rzecznik rozumie potrzebę ograniczenia dodatkowych wydatków, ale nie może się to odbić na potrzebach mieszkańców z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że rządowy program Mieszkanie Plus jest skierowany przede wszystkim do młodych Polaków, którzy z powodów finansowych nie mają możliwości kupienia lub wynajęcia mieszkania, a co za tym idzie nie decydują się na samodzielne życie. Zgodnie z założeniami programu będą oni mogli wynajmować lokale za niewielkie stawki i dostaną możliwość dojścia do własności. Pierwszeństwo w dostępie do tych mieszkań mają mieć osoby najuboższe, rodziny wielodzietne, ale także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Jakie dostosowania są niezbędne aby osoby poruszające się na wózkach mogły normalnie korzystać z powierzchni wspólnej czy mieszkania?
Rzecznik zwrócił uwagę, że wszystkie nowo powstałe budynki powinny być projektowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Mówiąc w dużym skrócie polega ona na takim zaplanowaniu przestrzeni, aby była ona dostępna dla wszystkich. Uniwersalne projektowanie to jedna z zasad znajdujących się w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polska jest krajem, który ratyfikował konwencję a co za tym idzie zobowiązał się do przestrzegania zawartych w niej zaleceń. Nie chodzi tu tylko o osoby z niepełnosprawnością ruchową ale także o seniorów. Trzeba więc zapewnić, szerokie korytarze, podjazdy, windy, bezprogowe drzwi czy udogodnienia wewnątrz lokali.

Większość z udogodnień, które Pani wymieniła dotyczy przestrzeni wspólnej. A co z dostosowaniem mieszkań. Czy deweloper ma obowiązek prawny ich dostosowania?
Na razie nie posiadamy informacji na ten temat, ponieważ projekt ustawy o narodowym funduszu mieszkaniowym, który ma finansować budowę mieszkań jest ciągle procedowany. Nie znamy więc jeszcze żadnych konkretnych zapisów. We wstępnym projekcie nie ma szczegółowych wymagań dotyczących standardów jakie mają spełniać bloki mieszkalne czy mieszkania tworzone w ramach programu. Wzmianki o potrzebach osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów znajdują się w narodowym programie mieszkaniowym czyli nazwijmy to dokumencie planistycznym przyjętym przez Polski rząd. Niewątpliwie odpowiednia zmiana przepisów i nałożenie na deweloperów obowiązku dostosowania zarówno przestrzeni wspólnych w budynkach, jak i mieszkań skutecznie zabezpieczyłaby interesy potencjalnych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Na razie jednak odpowiednia ustawa nie została jeszcze uchwalona i to mimo że politycy zapowiadali, że pierwsi mieszkańcy pojawią się w nowo wybudowanych blokach już w 2018 roku.

Czy rzecznik otrzymał już odpowiedź na pismo?
Jeszcze nie, ale zostało ono wysłane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka bardzo niedawno – 13 marca. Mamy nadzieję, że minister rozwieje wątpliwości Rzecznika i dołoży starań aby nowo wybudowane mieszkania były dostępne dla wszystkich.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.