Zdęcie selfie Pani Anety, jest na nim bardzo uśmiechnięta, na twarz opada burza jasnych blond loków, ubrana jest w granatową marynarkę

Czy gabinety ginekologiczne są dostępne dla kobiet z niepełnosprawnościami?

obrazek ze strony internetowej stowarzyszenia, przedstawia zlepek różnych zdjęć kobiet, między innymi Frida Kahlo,

 

Doświadczenie niepełnosprawności kobiet w Polsce jest wciąż mało znane, a dotychczasowe badania wskazują, że zarówno niepełnosprawność, jak i płeć często generują niekorzystne działanie stereotypów.

Według badań Parlamentu Europejskiego prawie 80% kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza, bądź doświadczyło przemocy.

Kobiety z niepełnosprawnościami również są bardziej narażone na przemoc, która przybiera różne formy. Są także – w rozmaity sposób – wykluczane z życia społecznego. W Stowarzyszeniu Strefa Wenus z Milo podejmujemy wiele działań, aby poprawić ich sytuację i zagwarantować większe bezpieczeństwo – opowiada Aneta Bilnicka, współzałożycielka stowarzyszenia.

Kiedy powstała strefa Wenus z Milo?

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu 2014 r., ale grupa inicjatywna spotykała się również przed tą datą, z tych nieformalnych spotkań wyłonił się pomysł na organizację która łączyłaby w sobie perspektywę kobiet i tematykę niepełnosprawności. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy i na rzecz kobiet z doświadczeniem niepełnosprawności. To grupa osób szczególnie narażona na przemoc i wykluczenie. Kiedy zmagamy się z poważną chorobą lub niepełnosprawnością bardzo często stajemy się zależni od innych. Zdarzają się również przypadki stosowania przemocy. Może ona przybierać różne formy od agresji fizycznej poprzez przemoc psychiczną i ekonomiczną.

Łańcuch przemocy jest szczególnie trudno przerwać wówczas kiedy kobieta jest zależna od człowieka, który ją stosuje.

Właśnie dlatego w naszym stowarzyszeniu organizujemy spotkania i specjalne warsztaty z asertywności i zapobiegania przemocy dla kobiet z niepełnosprawnościami Wen-do. Kilka dni temu odbyły się u nas pierwsze tego typu szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku. Prowadzimy także konsultacje i spotkania przez Skype’a dla tych wszystkich którzy np z przyczyn zdrowotnych nie mogą przyjechać do Krakowa. Udział naszych członkiń w spotkaniach i zebraniach stowarzyszenia przez np. Skype’a to nasz duży sukces bo do konieczności organizacji telekonferencji musieliśmy przekonywać urzędników przez kilka miesięcy.

Z problemem przemocy łączy się także kwestia braku dostępności różnych obiektów w przestrzeni publicznej. Czy stowarzyszenie monitoruje to zagadnienie?

Oczywiście. Przy okazji debat i spotkań nagłaśniamy bardzo ważny dla kobiet problem dostępności gabinetów ginekologicznych. Żeby dziewczyna/kobieta z niepełnosprawnością mogła skorzystać z gabinetu muszą być spełnione co najmniej dwa warunki. Wejście do budynku musi być możliwe co oznacza w praktyce że potrzebny jest podjazd /winda i szerokie korytarze, też wewnątrz. W placówce powinna znajdować się także dostosowana toaleta a w samym gabinecie fotel który da się obniżyć tak aby kobieta mogła samodzielnie przesiąść się z wózka. W całej Polsce są z tym ogromne problemy.

Odnalazłam historię dziewczyny z Lublina, która zapytała w NFZ o gabinety ginekologiczne dostępne w jej województwie. Urzędnicy przysłali listę 19 placówek i po sprawdzeniu okazało się, że dosłownie żaden gabinet nie spełniał obydwu wymienionych warunków.

W Krakowie kilka lat temu powstał film w Instytucie Socjologii UJ w ramach studenckiego obozu badawczego Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie. Jedna z jego bohaterek wspomina że do gabinetu wnosiło ją po schodach czterech mężczyzn którzy akurat pracowali w budynku malując ściany. Sytuacja była niezwykle żenująca. Nie inaczej rzecz wygląda z komisariatami policji. Kiedy pytamy o ich dostępność dostajemy np listę miejsc gdzie znajdują się podjazdy ale to przecież nie jedyny element decydujący o dostępności. Po weryfikacji takiej listy wyłania się obraz bardzo przygnębiający. Widać że większość miejsc jest totalnie niedostępna.

Z czego Pani zdaniem wynika ten brak wrażliwości na potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami?

Po pierwsze z braku odpowiednich przepisów. Dostosowane gabinety nie są w żaden sposób promowane przy podpisywaniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie otrzymują dodatkowych punktów. W takiej sytuacji dostępność czy niedostępność miejsca zależy wyłącznie od stopnia wrażliwości i dobrej woli decydenta/dyrektora placówki. Po drugie perspektywa płci nie jest w Polsce zauważana.

W ostatnich latach wiele się o tym mówi i pisze ale do pełnej ochrony praw kobiet – a zwłaszcza kobiet z niepełnosprawnościami – jeszcze bardzo daleka droga. Płeć zauważona jest w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych a zawarte w niej zalecenia Polska wdraża bardzo powoli. Nasze stowarzyszenie powstało właśnie dlatego że zauważyliśmy iż prawa kobiet z niepełnosprawnościami nie są wystarczająco chronione. Dzisiaj współdziałamy z wieloma organizacjami feministycznymi i ruchami działającymi na rzecz osób LGBT. Serdecznie zapraszamy do nas wszystkie dziewczyny z niepełnosprawnościami które czują się wykluczone lub chcą działać, aby zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Razem możemy więcej.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.