przezydent częstochowy w trakcie odsłaniania jednej z grafik powstałych na ścianie budynku mopsu

Częstochowa. Grafiki uwrażliwiające społecznie na budynku MOPS-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przyozdobiony został grafikami, nawiązującymi do najważniejszych problemów, z którymi zmagają się podopieczni. Te grafiki mają skłaniać do refleksji i przypominać, że szacunek, zrozumienie czy empatia należą się każdemu – niezależnie od statusu majątkowego czy sytuacji życiowej.

Chcielibyśmy zachęcić Częstochowian do dyskusji społecznej w tym obszarze – powiedział prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Grafiki pokazują cztery obszary objęte pomocą społeczną, bezdomność, biedę bezrobocie i niepełnosprawność. Prezentacja ma zwracać uwagę, że osoby uboższe i zmagające się z różnymi problemami życiowymi są często stygmatyzowane. Bywają także niesprawiedliwie oceniane – co wpływa na obniżenie ich poczucia wartości i utrudnia wybór właściwej drogi życiowej.

Grafiki to jeden z elementów działań podjętych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Realizowane są w ramach projektu Zmieniając Dziś Projektujesz Lepsze Jutro. Ich autorem jest Jan Strączyński – streetworker, który pomaga osobom wykluczonym. Podstawowym celem streetworkingu jest aktywizacja społeczności lokalnych w taki sposób, aby chciały i potrafiły wspierać ludzi społecznie wykluczonych.

 

Bezdomność
BEZDOMNOŚĆ
Wśród najczęściej powtarzających się stereotypów dotyczących zjawiska bezdomności najbardziej znanym jest obraz człowieka bezdomnego przedstawianego jako osoby nadużywającej alkoholu, wywodzącego się z nizin społecznych, żyjącego na ulicy z własnej woli. W wielu przypadkach zapominamy, że za każdym człowiekiem stoi jakaś historia. Często są to ludzie, którzy żyli kiedyś zwyczajnie – mieli rodziny, domy, pracę, prowadzili firmy. Splot różnych wydarzeń, skomplikowane życiowe historie sprawiły, że są dziś w sytuacji, z którą nie potrafią sobie poradzić. Nie powinniśmy jednak zapominać o wartości jaką odnaleźć można w każdej jednostce – również w osobie bezdomnej.

 

 

Bezrobocie
BEZROBOCIE
Potrzeba wzmacniania wrodzonych zdolności na stałe wpisana jest w misję pracy socjalnej, opartej na idei współpracy oraz włączania jednostki w kształtowanie swojego życia. Publiczna uwaga jest odciągana od osób, które nie potrafią poradzić sobie na rynku pracy. Często nie pamięta się, że wiele osób bezrobotnych posiada różnego rodzaju zdolności, a w każdym człowieku drzemie potencjał. Czasem po prostu ludzie nie potrafią go wydobyć, być może stoją za tym ukryte w przeszłości zdarzenia, cechy osobowości lub fakt, że dotychczas nigdy nie było w ich życiu sprzyjających warunków, by talent odkryć i rozwinąć.

 

 

Niepełnosprawność
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
W obszar pomocy społecznej wpisana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. Nasze doświadczenia potwierdzają, iż niepełnosprawność nie oznacza braku możliwości rozwoju zawodowego i społecznego. Można żyć aktywnie, realizować się zawodowo. Osoby z niepełnosprawnością są aktualnie podstawą zespołów wielu firm, często też jako osoby empatyczne i rozumiejące czym jest życie z ograniczeniami są liderami, bądź aktywnie angażują się w działania społeczne, pomocowe, charytatywne.

 

 

Ubóstwo
UBÓSTWO
Bieda, ubóstwo często postrzegana są jako wynik życiowej niezaradności, w myśl „sami są sobie winni”. Pracownicy pomocy społecznej dostrzegają złożoność sytuacji takich osób i rodzin. Przypominają, że często w tych rodzinach są historie pełne trudnych, czy wręcz dramatycznych momentów, których większość przeciętnych ludzi nie doświadczyła. Śmierć najbliższych osób, choroby, czasami nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami wynikająca z braku odpowiednich wzorców. Pracownicy socjalni często spotykają w swojej pracy rodziny, którym brakuje środków materialnych, ale jest w nich ogrom wzajemnej miłości i szacunku.

 

Zapisz

Zapisz

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.